Wie bepaalt welke zorg in de basisverzekering komt?

Uitleg over stand van de wetenschap en praktijk

Zowel de overheid, het Zorginstituut Nederland (ZiN) als wij als zorgverzekeraar hebben een rol in het bepalen van de stand van de wetenschap en de praktijk. 
  • De overheid stelt vast welke zorg wel of niet in de basisverzekering valt. Niet exact welke behandeling, maar wél dat een behandeling moet voldo​en aan de stand van de wetenschap en praktijk. 
  • Het ZiN adviseert over de stand van de wetenschap en praktijk. Voor het wel of niet voldoen heeft het ZiN een beoordelingskader opgesteld. Op basis van een standpunt van ZiN kan de overheid ook besluiten een behandeling uit te sluiten van vergoeding uit de basisverzekering.
  • De zorgverzekeraar bepaalt op het moment van een aanvraag of een nota of de behandeling of een hulpmiddel voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dat doet de zorgverzekeraar op basis van het beoordelingskader van het ZiN. Bepalen wij als zorgverzekeraar dat een behandeling of hulpmiddel voldoet? Dan moet een eventueel toekomstig standpunt van het ZiN of een andere verzekeraar dezelfde uitkomst hebben.

Hoe zit het nu met de stand van de wetenschap en de praktijk voor de Freestyle Libre (FSL)?

Met betrekking tot de FSL is er vanuit het ZiN nog geen standpunt. Dus aan de hand van het beoordelingskader kunnen wij zelf bepalen of het voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Maar bij het uitvoeren van het beoordelingskader bleek dat e​r te weinig (onafhankelijk) bewijs is voor de effectiviteit en betrouwbaarheid van de FSL. 

Daarom zijn we in samenwerking ​met medisch onderzoekers een onderzoek gestart. Zowel de medisch onderzoeker​s als wij vinden dat op basis van dit onderzoek o.a. de kosteneffectiviteit (ook een voorwaarde vanuit het beoordelingskader) nog onvoldoende bewezen is. Ook 1 op de 25 mensen met ernstige huidirritatie van de sensor vinden wij zorgelijk en nodig om verder te onderzoeken. Omdat we wel willen zorgen dat vervolgonderzoek gedaan wordt, kiezen we nu voor een combinatie van onderzoek en (gedeeltelijke en tijdelijke) vergoeding.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Lees hier alles over de Freestyle Libre (FSL)