Wettelijke eigen bijdrage

​Bij ziektekosten vanuit de basisverzekering

De meeste zorgkosten worden gelukkig helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft daarvoor niets extra’s te betalen. Maar voor een aantal zorgsoorten is dat niet zo en betaalt u ee​n eigen bijdrage.

Wat is een eigen bijdrage?

Een eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. De hoogte van die bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?​

Voor sommige soorten zorg die worden vergoed vanuit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Bijvoorbeeld bij:

​​Als e​​r een eigen bijdrage is, vermelden wij dat altijd in ons vergoedingenoverzicht

Soms vergoeden wij een wettelijke eigen bijdrage vanuit de aanvullende (tandheelkundige) verzekeringen

Of dat zo is, ziet u snel en eenvoudig in het vergoedingenoverzicht 2019​

Eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico

Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico en staat daar los van. Als er voor medische kosten een bijdrage is, betaalt u die eerst zelf. Het bedrag dat daarna overblijft, kan mogelijk onder het eigen​ risico vallen.

Eigen bijdrage​​ ​Eigen risico
​Geldt voor alle leeftijden​​​​ ​Geldt alleen vanaf 18 jaar
Een eigen bijdrage kan zowel voor zorg uit de basis- als uit de aanvullende verzekering gelden. ​Eigen risico betaalt u alleen voor zorg uit de basisverzekering.
​Sommige aanvullende verzekeringen geven een vergoeding voor de e​​ig​en bijdrage. ​U krijgt geen vergoeding voor het eigen risico.
Het (maximum)bedrag aan eigen bijdrage verschilt per zorgsoort. Elk jaar geldt een maximumbedrag. De overheid bepaalt dit bedrag.

Een rekenvoorbeeld

Stel u gaat in 2019 per taxi naar uw behandeling en u heeft hiervoor recht op de vergoeding zittend ziekenvervoer. U heeft nog € 60 openstaan aan eigen risico.

​Taxikosten​ ​€ 203
​Eigen bijdrage​ ​€ 103 (maximale eigen bijdrage in 2019 voor vervoer)​
Uw maximale vergoeding ​​€ 100
​U betaalt aan eigen risico ​€ 60
​U krijgt vergoed ​€ 40
 

​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​

Aanvullende informatie