Wettelijke eigen bijdrage

​Bij ziektekosten vanuit de basisverzekering

De meeste zorgkosten worden gelukkig helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft daarvoor niets extra’s te betalen. Maar voor een aantal zorgsoorten is dat niet zo en betaalt u ee​n eigen bijdrage.

Wat is een eigen bijdrage?

Een eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. De hoogte van die bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?​

Voor sommige soorten zorg die worden vergoed vanuit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Bijvoorbeeld bij:

 • Bevalt u poliklinisch zonder medische indicatie? Dan vergoeden wij in 2019 voor het gebruik van de verloskamer € 215 vanuit de basisverzekering. Het meerdere betaalt u zelf. 
 • Bevalt u klinisch zonder medische indicatie? Dan betaalt u per verblijfsdag een wettelijke eigen bijdrage van € 35 (€ 17,50 voor u, de moeder en € 17,50 voor uw kind). Rekent het ziekenhuis een bedrag dat hoger is dan € 250 per dag (€ 125 voor u, de moeder en € 125 voor het kind)? Dan betaalt u naast de € 35 ook het bedrag dat boven de € 250 per dag uitkomt. 

Voor sommige geneesmiddelen vanuit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. Deze wettelijke eigen bijdrage is in 2019 gemaximeerd op € 250 per persoon per kalenderjaar. U betaalt voor geneesmiddelen dus nooit meer dan € 250 eigen bijdrage per persoon.

Voor kraamzorg, thuis of in een geboorte- of kraamcentrum, betaalt u een wettelijke eigen bijdrage per uur. Die is € 4,40 in 2019.

Op sommige hulpmiddelen die wij vanuit de basisverzekering vergoeden betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. Hieronder leest u wanneer daar sprake van is. 
 • Een hoortoestel als u 18 jaar of ouder bent: 25%
 • Allergeenvrije of orthopedische schoenen als u jonger dan 16 jaar bent: € 65,50 per paar
 • Allergeenvrije of orthopedische schoenen als u 16 jaar of ouder bent: € 131 per paar
 • Voor brillenglazen (jonger dan 18 jaar) en lenzen op medische indicatie is de eigen bijdrage € 58,50 voor 1 glas of lens. En dus € 117 voor 2 glazen of lenzen
​​
Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u vanuit de basisverzekering een percentage aan wettelijke eigen bijdrage op uitneembare volledige prothesen (kunstgebitten). Of op de reparatie of het rebasen ervan.
 • U betaalt 25% zelf op een uitneembare volledige prothese voor boven- en/of onderkaak, voor een uitneembare volledige immediaatprothese, voor een uitneembare volledige vervangingsprothese en voor een uitneembare volledige overkappingsprothese op natuurlijke elementen.
 • U betaalt 8% zelf voor een prothese (klikgebit) op implantaten voor de bovenkaak. 
 • U betaalt 10% zelf voor een prothese (klikgebit) op implantaten voor de onderkaak.
 • U betaalt 17% zelf voor een combinatie van een prothese op implantaten op de ene kaak en een niet implantaatgedragen prothese op de andere kaak (is code J50). 
 • U betaalt 10% zelf voor het repareren of rebasen van een volledige immediaatprothese, een bestaande uitneembare volledige prothese, een bestaande volledige overkappingsprothese of een prothese op implantaten.
Voor zittend ziekenvervoer dat wij vergoeden vanuit de basisverzekering betaalt u per kalenderjaar een wettelijke eigen bijdrage. Die is € 103 in 2019.

​​Als e​​r een eigen bijdrage is, vermelden wij dat altijd in ons vergoedingenoverzicht

Soms vergoeden wij een wettelijke eigen bijdrage vanuit de aanvullende (tandheelkundige) verzekeringen

Of dat zo is, ziet u snel en eenvoudig in het vergoedingenoverzicht 2019​

Eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico

Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico en staat daar los van. Als er voor medische kosten een bijdrage is, betaalt u die eerst zelf. Het bedrag dat daarna overblijft, kan mogelijk onder het eigen risico vallen.

Eigen bijdrage​​ ​Eigen risico
​Geldt voor alle leeftijden​​​​ ​Geldt alleen vanaf 18 jaar
Een eigen bijdrage kan zowel voor zorg uit de basis- als uit de aanvullende verzekering gelden. ​Eigen risico betaalt u alleen voor zorg uit de basisverzekering.
​Sommige aanvullende verzekeringen geven een vergoeding voor de e​​ig​en bijdrage. ​U krijgt geen vergoeding voor het eigen risico.
Het (maximum)bedrag aan eigen bijdrage verschilt per zorgsoort. Elk jaar geldt een maximumbedrag. De overheid bepaalt dit bedrag.

Een rekenvoorbeeld

Stel u gaat in 2019 per taxi naar uw behandeling en u heeft hiervoor recht op de vergoeding zittend ziekenvervoer. U heeft nog € 60 openstaan aan eigen risico.

​Taxikosten​ ​€ 203
​Eigen bijdrage​ ​€ 103 (maximale eigen bijdrage in 2019 voor vervoer)​
Uw maximale vergoeding ​​€ 100
​U betaalt aan eigen risico ​€ 60
​U krijgt vergoed ​€ 40
 

​​ ​​​​​​​ ​​​​​

Aanvullende informatie