Apotheken

Betere afspraken over farmacie​

Het geneesmiddelenbeleid van Zorgverzekeraar OZF is erop gericht om goede afspraken over farmacie te maken, waardoor de zorgkosten minder hard zullen stijgen, zonder dat de kwaliteit van zorg afneemt. De basis voor dit beleid ligt in 2 typen contracten die we sluiten met apothekers: het IDEA-contract en het contract met preferentiebeleid. Heeft een apotheker een IDEA-contract of een contract met preferentiebeleid? Dan is hij/zij verplicht om een nota rechtstreeks bij ons te declareren. Als verzekerde heeft u er dus geen omkijken naar. Hieronder leggen we u uit wat deze contracten inhouden. En wat de gevolgen zijn als u naar een niet-gecontracteerde apotheek gaat.

 ​
​​

​IDEA staat voor Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apothekers

De apotheker levert geneesmiddelen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Zijn er van een geneesmiddel meerdere identieke, onderling vervangbare varianten met dezelfde werkzame stof en bestaat en er geen medische noodzaak voor 1 van deze varianten? Dan bepaalt de apotheker welk merkmiddel hij verstrekt. U krijgt dit geneesmiddel vergoed. Een apotheker moet rechtstreeks bij OZF declareren. 

Wat krijgt u niet vergoed? 

Als u een ander merkmiddel wilt dan wat de apotheker verstrekt zonder dat daar een medische noodzaak voor is, krijgt u het middel niet vergoed.

Er zijn geneesmiddelen die uniek zijn

Deze geneesmiddelen zijn nog onder patent en mogen nog niet door andere farmaceutische fabrikanten worden nagemaakt. Als u een dergelijk geneesmiddel nodig heeft, vergoeden wij dit middel uiteraard voor u.

Voorkeur voor lager geprijsde merken​

Preferentie betekent letterlijk voorkeur. Bij gebruik van geneesmiddelen wil dat zeggen dat er (waar het kan) voorkeur is voor lager geprijsde merken van een geneesmiddel. OZF kan hierbij (huis)merken ‘aanwijzen’ die voor vergoeding in aanmerking komen. We bepalen voor een aantal middelen dat wanneer geneesmiddelen precies dezelfde werkzame stof bevatten in precies dezelfde hoeveelheden, alleen het goedkoopste (huis)merk vergoed wordt.

Welke geneesmiddelen krijgt u vergoed? 

De apotheker levert geneesmiddelen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Zijn er van een geneesmiddel meerdere identieke, onderling vervangbare varianten met dezelfde werkzame stof en bestaat en er geen medische noodzaak voor een van deze varianten? Dan levert de apotheker uitsluitend het middel dat door ons als preferent middel is aangewezen. U krijgt dit geneesmiddel vergoed. Een apotheker moet rechtstreeks bij OZF declareren. 

Welke geneesmiddelen krijgt u niet vergoed?

Als u een ander geneesmiddel wilt dan het preferente middel zonder dat hier een medische noodzaak voor is, krijgt u het middel niet vergoed. Een overzicht met geneesmiddelen waar meerdere identieke, onderling vervangbare varianten met dezelfde werkzame stof van zijn vindt u de lijst preferente geneesmiddelen​. Op dit overzicht kunt u ook terugvinden wat wij per werkzame stof als preferent middel hebben aangewezen.

Er zijn ook geneesmiddelen die uniek zijn

Deze geneesmiddelen zijn nog onder patent en mogen nog niet door andere farmaceutische fabrikanten worden nagemaakt. Als u een dergelijk geneesmiddel nodig heeft, vergoeden wij dit middel uiteraard voor u.

​Sommige apothekers hebben ervoor gekozen om geen contract te tekenen. Wij hebben dus geen afspraken met hen. U moet de kosten voor geneesmiddelen en dieetpreparaten bij deze apothekers zelf voorschieten. De nota kunt u daarna bij ons declareren.

Ook voor apothekers zonder contract geldt ons preferentiebeleid

Als u een nota indient voor een preferent middel, dan heeft u recht op een (lagere) vergoeding. Deze vergoeding hangt af van uw basisverzekering, zie hiervoor artikel 3.5 uit het Reglement Farmaceutische Zorg​. Als u een nota indient voor een niet- preferent middel, dan heeft u uitsluitend recht op deze (lagere) vergoeding als u een kopie van het recept of een verklaring van de huisarts, waaruit de medische noodzaak blijkt voor dit geneesmiddel.

Er zijn geneesmiddelen die uniek zijn

Deze geneesmiddelen zijn nog onder patent en mogen nog niet door andere farmaceutische fabrikanten worden nagemaakt. Als u een dergelijk geneesmiddel nodig heeft, heeft u uiteraard ook recht op een lagere vergoeding van dit middel.

Geneesmiddelenbeleid

Meer informatie over het geneesmiddelenbeleid vindt u in het Reglement Farmaceutische Zorg 2019​.

Hoe weet ik om welke middelen het precies gaat?

Die vindt u in de lijst met preferente geneesmiddelen 2019 en in de lijst met met preferente geneesmiddelen 2018​. De apotheker weet welke middelen mogen worden afgeleverd, welke wij vergoeden. Als het door OZF aangewezen geneesmiddel (tijdelijk) niet leverbaar is, is de fabrikant verplicht een alternatief aan te dragen. Dit alternatief wordt dan gepubliceerd op onze website voor zorgverleners. Uiteraard worden de apothekers hiervan op de hoogte gebracht.

Soms betaalt u een eigen bijdrage

Uw medicijn kan namelijk duurder zijn dan het bedrag dat wij mogen vergoeden van de overheid. U betaalt dan zelf het prijsverschil. Dit heet de eigen bijdrage. Wij vergoeden in 2018 deze eigen bijdrage tot maximaal € 250,- vanuit AV Royaal. In 2019 vervalt deze vergoeding. U kunt de eigen bijdrage van uw geneesmiddel opzoeken via Medicijnkosten.nl​

Wat wordt onder medische noodzaak voor een bepaald geneesmiddel verstaan?

Bij identieke, onderling vervangbare geneesmiddelen vergoeden wij alleen de geneesmiddelen die wij hebben aangewezen, of bij een IDEA-contract het geneesmiddel dat de apotheekhoudende heeft aangewezen. Alleen als er sprake is van medische noodzaak, heeft u recht op vergoeding van een niet-aangewezen geneesmiddel. Er is sprake van medische noodzaak, als het voor u medisch onverantwoord is wanneer u behandeld wordt met het voorkeursmiddel. Dat kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen wanneer de samenstelling, dosering of toedieningsvorm van een geneesmiddel zo bijzonder is, dat er voor u maar 1 bepaald (merk) geneesmiddel in aanmerking komt.
 
Op het moment dat de (huis)arts het niet medisch noodzakelijk acht, komt u niet in aanmerking voor vergoeding van dit middel. Als de apotheker twijfelt over de medische noodzaak, zal de apotheker dit afstemmen met de voorschrijver van het geneesmiddel. De (huis)arts mag alleen medische noodzaak op het recept noteren, als het medisch onverantwoord is, wanneer u behandeld wordt met het voorkeursmiddel.

Inhouding eigen risico op medicijnen

Voor elk medicijn zal de laagste prijs die bekend is volgens de openbare prijslijst ingehouden worden op het eigen risico. U heeft dus altijd laagste prijs garantie op de inhouding op het eigen risico. De korting die OZF voor haar verzekerden bedingt bij apotheken en producenten door grote contracten af te sluiten, wordt via de premie verrekend.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de gevolgen van het farmaciebeleid van OZF? Wij hebben de belangrijkste vragen en antwoorden hieronder op een rij gezet.

Ja​. U kunt uw geneesmiddelen ook via online apotheek eFarma bestellen. Zij hebben een preferentie contract.
​Apothekers verschillen. Sommige apothekers kiezen ervoor om zelf medicijnen in te kopen tegen een scherpe prijs, anderen laten dat over aan OZF, die dan gezamenlijk voor deze apothekers inkoopt. Van deze verschillende contracten met apotheken merkt u in feite niets. In beide gevallen krijgt u het medicijn waar u medisch gezien het best mee geholpen bent. Bij een apotheker met preferentiebeleid levert de apotheek het medicijn dat collectief door OZF voor deze apotheek is ingekocht. Bij een IDEA apotheek krijgt de verzekerde het merk waar de apotheker gunstige afspraken mee heeft gemaakt. Als u een voorkeur heeft, kun u via de Zorgzoeker kijken met welke apotheken wij een contract hebben.
​U kunt uw geneesmiddelen bij uw eigen apotheek blijven ophalen. Om de betaling zo makkelijk mogelijk af te handelen, zonder dat u hier zelf iets aan hoeft te doen, is het noodzakelijk dat de apotheek een contract met OZF heeft gesloten. Of dit voor uw apotheek het geval is kunt u nakijken op de Zorgzoeker.
​U kunt uw geneesmiddelen in elke apotheek ophalen. Om de betaling zo makkelijk mogelijk af te handelen, zonder dat u hier zelf iets aan hoeft te doen, is het noodzakelijk dat de apotheek een contract met OZF heeft gesloten. Of dit voor deze apotheek het geval is kunt u nakijken op de Zorgzoeker
​U kunt in dat geval altijd contact opnemen met de apotheek om te vragen of u terecht kan om uw geneesmiddelen op te halen. Wanneer u wilt dat de apotheek de afhandeling van de betaling rechtstreeks met OZF regelt, zal de apotheek een contract met OZF gesloten moeten hebben. U kunt ook contact opnemen met ons.
​Ja dat kan. OZF heeft met apothekers afspraken gemaakt over het gebruik van zo veel mogelijk merkloze geneesmiddelen. Deze zijn namelijk aanzienlijk goedkoper dan merkgeneesmiddelen. Wanneer uw arts het desondanks medisch gezien noodzakelijk vindt dat u een merkgeneesmiddel gebruikt, kan hij dit aangeven op het recept. Omdat het merkmedicijn dezelfde werkzame stof heeft als goedkopere alternatieven is de kans hierop uitermate klein. Mocht het toch noodzakelijk zijn dan krijgt u in de apotheek het betreffende merkgeneesmiddel.
​Ja. OZF heeft met apothekers afspraken gemaakt over het gebruik van zo veel mogelijk merkloze geneesmiddelen. Deze zijn namelijk stukken goedkoper dan merkgeneesmiddelen. Wanneer uw arts het desondanks noodzakelijk vindt dat u een merkgeneesmiddel gebruikt kan hij dit aangeven op het recept (medische noodzaak). U krijgt dan in de apotheek het betreffende merkgeneesmiddel.
​Nee in principe niet. Door de afspraken die OZF heeft gemaakt met de apothekers proberen we het aantal wisselingen zo veel mogelijk te beperken. Zo hebben wij de contracten met leveranciers een zo lang mogelijke looptijd gegeven. Het kan voorkomen dat het doosje er anders uitziet omdat het van een andere fabrikant afkomstig is maar dit zal eerder uitzondering zijn dan regel.
​Voor elk medicijn zal de laagste prijs die bekend is volgens de openbare prijslijst ingehouden worden op het eigen risico. Een patiënt heeft dus altijd laagste prijs garantie op de inhouding op het eigen risico. De korting die OZF voor haar verzekerden bedingt bij apotheken en producenten door grote contracten af te sluiten, wordt via de premie verrekend.
​In principe is dat niet de bedoeling. U kunt dan contact opnemen met onze klantenservice. Er is in principe geen reden voor een apotheek om geen contract met OZF te sluiten. OZF stelt geen onredelijke eisen aan apothekers. De klantenservice kan u helpen om toch een oplossing te vinden zodat u geen geld hoeft voor te schieten.
OZF probeert met zoveel mogelijk apotheken een contract te sluiten. In een dergelijk contract maken wij afspraken met de apothekers over wat wij van hen verwachten. Bijvoorbeeld hoe de zorg aan de verzekerde wordt gegeven en hoe de administratie afgehandeld wordt. Het maken van dergelijke afspraken lukt niet altijd, hierdoor is het dan niet mogelijk een contract te sluiten. Dit zal slechts in uitzonderingsgevallen het geval zijn. Omdat wij in zo’n geval niets kunnen afspreken over wat de apotheek voor u doet willen we liever dat u naar een andere apotheek gaat waar we wel afspraken mee hebben kunnen maken. U krijgt van OZF hoe dan ook op een veilige en snelle manier de medicatie waar u recht op heeft.

​Voor betere afspraken over farmacie zullen de zorgkosten minder hard stijgen, zonder dat de kwaliteit van zorg afneemt. U kunt kiezen uit apotheken met twee contracteringsvormen: IDEA en preferentiebeleid. Met behulp van de Zorgzoeker kunt u zien met welke apotheken wij een contract hebben. En u kunt ook zien welke apotheek welk type contract heeft.
 
Belangrijk voor u om te weten is dat u in alle gevallen het medicijn vergoed krijgt dat u medisch gezien nodig heeft. Is er medisch gezien geen voorkeur voor een bepaald merk, dan is er wel een verschil: bij IDEA apotheken bepaalt de apotheker dan welk merk de verzekerde krijgt, bij apotheken met preferentiebeleid krijgt de verzekerde het collectief ingekochte merk van OZF.
OZF maakt met de leveranciers van geneesmiddelen de afspraak dat elke apotheek de door OZF ingekochte middelen kan leveren. ​