​​​​​​​​​​​​​

​​Zittend ziekenvervoer​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​​​​​​

Reiskosten voor uw behandeling krijgt u in sommige situaties vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt dan een vergoeding voor zittend ziekenvervoer. Hiervoor reist u per openbaar vervoer, taxi of eigen vervoer.

Opbouw vergoeding​

​​​​
​Basisverzekering​
 • ​openbaar vervoer (2e klas): 100%
 • taxi gecontracteerd: 100%
 • eigen vervoer: € 0,30 per km
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
​Eigen bijdrage ​U betaalt € 103 eigen bijdrage​
Eigen risico U betaalt eigen risico                                
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde taxivervoerder

Gaat u met de taxi? En is de taxivervoerder niet-gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met dit taxibedrijf. U krijgt dan minder vergoed​.

De vergoeding is voor mensen die

 • ​​Nierdialyse krijgen​ of consulten, onderzoeken of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn
 • Radiotherapie, chemotherapie of immuuntherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoeken of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn
 • Visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen
 • In een rolstoel zitten
 • Jonger zijn dan 18 jaar en intensieve kindzorg krijgen. Dit is zorg voor kinderen met ernstige medische problemen of handicaps.
 • Vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule*). De Vervoerslijn bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt.
*Indien u recht heeft op vervoer op grond van deze hardheidsclausule dan geldt dit niet alleen voor de behandeling zelf maar ook voor consulten, onderzoek of controles die u ondergaat omdat die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn (artikel 21.2 voorwaarden en vergoedingen).

Wat krijgt u vergoed?

 • Zittend ziekenvervoer (egen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer) tot maximaal 200 km enkele reis
 • Vervoer van een begeleider bij een verzekerd​e tot 16 jaar of als begeleiding noodzakelijk is
We berekenen de afstand op basis van de postcode van uw vertrekadres en uw bestemmnig. We doen dit op basis van de snelste route via 9292.nl of routenet.nl.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Reiskosten voor u en/of uw begeleiders zonder toestemming van de Vervoerslijn
 • Reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis

Vraag eerst toestemming aan onze Vervoerslijn

U krijgt alleen een vergoeding als u toestemming heeft van de Vervoerslijn. Toestemming aanvragen kan online of via telefoonnummer (071) 365 4 154 (op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur). 

Bij intensieve kindzorg heeft u geen toestemming nodig

Het kinderdagverblijf regelt het vervoer en declareert de kosten bij ons. U hoeft dus niets te doen. 

Waar kunt u terecht?​

 • Aanbieders van openbaar vervoer
 • Taxibedrijven

Kijk in onze taxizoeker voor een gecontracteerde taxivervoerder bij u in de buurt. U kunt dan zelf een taxi bestellen.  

U declareert zelf de nota's

Gebruik hiervoor het declaratieformulier Reiskosten Zittend Ziekenvervoer​​​​.

Reist u met een gecontracteerde taxivervoerder? Dan hoeft u niets te doen. Het taxibedrijf stuurt de nota's naar ons.