​​​​​​​​​​​​​

​​Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​​​​​​

Heeft u een handicap bij het zien, horen of spreken? Bij OZF krijgt u een vergoeding voor zorg voor zintuigelijk gehandicapten. Dit is hulp bij het leren omgaan met uw handicap. Daarna kunt u beter voor uzelf zorgen.

Opbouw vergoeding

​​​
​Basisverzekering​ 100%

AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico                                
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Met een niet-gecontracteerde zorgverlener hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u meestal minder vergoed.

De vergoeding is voor mensen die

 • Doof of slechthorend zijn
 • Blind of slechtziend zijn
 • 22 jaar of jonger zijn en moeite hebben met communiceren door een primaire taalontwikkelingsstoornis. Primair betekent dat de taalontwikkelstoornis niet het gevolg is van een andere stoornis. Bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke handicap.

​​Wat krijgt u vergoed?

 • Handelingsgerichte diagnostiek. Dat is onderzoek naar het soort zorg dat u nodig heeft.
 • Psychische hulp om te leren omgaan met uw handicap
 • Praktische hulp om te leren omgaan met uw handicap waardoor u zichzelf beter kunt redden

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Hulp om mee te kunnen doen in de samenleving
 • Hulp die niet bijdraagt aan het verminderen of compenseren van de beperking van volwassen doofblinden en volwassenen die al doof of slechthorend waren vóór de leeftijd van 3 jaar. U heeft deze hulp uw hele leven nodig.

​U heeft een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan 1 van deze zorgverleners:
 • Klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum (bij een handicap met horen of spreken)
 • Oogarts (bij een handicap met zien)
 • Medisch specialist
Heeft u al een diagnose voor uw handicap van 1 van deze zorgverleners? En is uw handicap niet beter of slechter geworden? Dan kunt u ook een verwijzing vragen aan uw:
 • Huisarts
 • Jeugdarts

Waar kunt u terecht?

U krijgt de behandeling van verschillende soorten zorgverleners. Dit heet multidisciplinaire zorg. Eén zorgverlener heeft de leiding over uw behandeling. Hier kunt u als eerste terecht.

Heeft u een handicap met zien? Dan kunt u naar een:
 • Oogarts​
 • Klinisch fysicus van het visueel systeem
 • Gezondheidspsycholoog of een andere gedragskundige

Heeft u een handicap met horen of spreken? Dan kunt u naar een:
 • ​Gezondheidspsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Ontwikkelingspsycholoog

In onze Zorgzoeker vindt u een door ons gecontracteerde zorgverlener.