​​​

​​Voetzorg bij diabetes​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Bij diabetes zijn uw voeten extra kwetsbaar. Daarom heeft u vaak speciale voetzorg nodig. Welk soort voetzorg u bij OZF vergoed krijgt, hangt a​f van uw zorgprofiel. Dit bepaalt uw huisarts, ​internist of specialist ouderengeneeskunde. Uw podotherapeut maakt een behandelplan dat speciaal bij u past.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%​​
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding​
Eigen risico U betaalt eigen ris​ico
Krijgt u diabetesvoetzorg via ketenzorg? Dan betaalt u geen eigen risico.
​​​​​​​​
​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

​Is uw podotherapeut of pedicure niet-gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met uw podotherapeut of pedicure. U krijgt dan minder vergoed​

De vergoeding is voor diabetici met

 • Zorgprofiel 1
 • Zorgprofiel 2
 • Zorgprofiel 3
 • Zorgprofiel 4

Wat krijgt u vergoed bij Zorgprofiel 1?

 • 1 x per jaar voetonderzoek

Wat krijgt u vergoed bij Zorgprofiel 2?

 • 1 x per jaar een voetonderzoek en behandeling
 • Controles
 • Voetzorg en behandeling om huidzweren (ulcussen) te voorkomen

Wat krijgt u vergoed bij Zorgprofiel 3 en 4?

 • 1 x per jaar een voetonderzoek en behandeling
 • Controles
 • Voetzorg en behandeling om huidzweren (ulcussen) te voorkomen
 • Podotherapie

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Hulpmiddelen zoals podotherapeutische zolen en orthesen, kijk hiervoor bij de vergoeding Steunzolen​
 • Pedicurebehandelingen bij Zorgprofiel 1, kijk hiervoor bij de vergoeding Pedicurezorg bij diabetische voet​
 • Een voetscreening (onderzoek van uw voet) door de huisarts, kijk hiervoor bij de vergoeding Huisarts
 • Voetzorg, als u al voetzorg krijgt via ketenzorg​

U heeft een verklaring nodig

Vraag de verklaring aan uw huisarts, internist of specialist ouderengeneeskunde. Hierop staat uw Zorgprofiel. Geef de verklaring aan uw podotherapeut.

Uw podotherapeut kan de voetbehandeling uitbesteden aan een pedicure waarmee hij/zij afspraken heeft

De podotherapeut blijft de hoofdbehandelaar en declareert de kosten. Het is belangrijk dat de pedicure ingeschreven staat bij 1 van deze organisaties:

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een podotherapeut. U vindt gecontracteerde podotherapeuten in onze Zorgzoeker​