​​​​​​​​​​​​​

​​Vervoer per ambulance

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Gaat u met spoed per ambulance naar het ziekenhuis? Of wilt u een ambulance bestellen voor vervoer naar bijvoorbeeld een behandeling? OZF vergoedt het vervoer per ambulance.

Opbouw vergoeding​

​​​
​Basisverzekering​ 100%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding​                        ​         
Eigen risico U betaalt eigen risico
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​

De vergoeding is voor mensen die

 • In levensgevaar zijn
 • Niet in levensgevaar zijn, maar onderweg zorg nodig hebben
 • Niet in levensgevaar zijn, maar liggend vervoerd moeten worden

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor ambulancevervoer in een spoedgeval. U kunt ook een ambulance bestellen voor vervoer zonder spoed tot maximaal 200 km:
 • ​Naar een zorgverlener of instelling waarvoor u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering
 • Naar een instelling waar u verblijft op kosten van de Wet langdurige zorg (een Wlz-instelling)
 • Van een Wlz-instelling naar een zorgverlener of instelling waar u op kosten van de Wlz een onderzoek of behandeling ondergaat
 • Van een Wlz-instelling naar een zorgverlener die uw prothese aanmeet en passend maakt. De prothese moet geheel of gedeeltelijk worden vergoed vanuit de Wlz.
 • Als u jonger dan 18 jaar bent en naar een zorgverlener of instelling gaat waar u GGZ zorg krijgt die onder de Jeugdwet valt
 • Van de zorgverlener of instelling terug naar huis

Alleen zonder spoed heeft u een verwijzing nodig

Bij spoedgevallen kunt u 112 bellen en wordt u meteen geholpen. Bestelt u een ambulance zonder spoed? Dan heeft u een verwijzing nodig van een:
 • Huisarts
 • Medisch specialist
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts verstandelijk gehandicapten
 • Jeugdarts

Waar kunt u terecht?

 • Spoedgevallen: bel 112
 • Zonder spoed: U kunt terecht bij een ambulance via de ambulancezorg in uw regio. Wordt u vervoerd vanuit een instelling? Dan regelt de instelling uw vervoer.