​​​​​​​

​​Verpleging en verzorging thuis​​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​​

Heeft u thuiszorg nodig? Bij OZF krijgt u een vergoeding voor verpleging en verzorging in uw eigen omgeving. U krijgt dan hulp die u nodig heeft van een wijkverpleegkundige of verzorgende. Denk aan douchen, steunkousen aantrekken of medicijnen klaarzetten. U kunt bij ons ook verpleging en verzorging aanvragen via een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%​​
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                                               
Eigen risico U betaalt geen eigen risico
​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed​ bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Is uw zorgverlener niet gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met deze zorginstelling. U krijgt dan minder vergoed​. En u moet vooraf toestemming aan ons vragen.

De vergoeding is voor mensen die

  • Hulp nodig hebben bij dagelijkse verzorging zoals wassen en aankleden
  • Verpleegkundige hulp nodig hebben zoals injecties en wondverzorging
  • Palliatieve zorg​ nodig hebben
  • Intensieve kindzorg nodig hebben

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor verpleging en verzorging thuis, door een verpleegkundige of verzorgende.

Wat krijgt u niet vergoed?

  • ​Huishoudelijke hulp zoals stofzuigen of ramen wassen
  • Verzorging en verpleging als u dit al vergoed krijgt via de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

​U kunt korting krijgen op hulp aan huis

Krijgt u geen vergoeding? Of wilt u meer hulp thuis? U krijgt korting op thuiszorg, schoonmaakhulp en privéhulp.

U heeft een verklaring nodig bij palliatief terminale zorg

Bij palliatief terminale zorg heeft u een verklaring nodig van de behandelend arts. Uit de verklaring moet blijken dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden.

U heeft een indicatie nodig

U vraagt de indicatie aan bij een BIG-geregistreerde wijkverpleegkundige niveau 5 (hbo-niveau). De wijkverpleegkundige stelt met u een zorgplan op. Hierin staat hoeveel uur verzorging en verpleging u nodig heeft.

U heeft geen verwijzing nodig voor de indicatie

U mag zonder verwijzing een indicatie aanvragen bij een wijkverpleegkundige.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een wijkverpleegkundige. U vindt gecontracteerde wijkverpleegkundigen in onze Zorgzoeker.