​​​​​​​

​​Orgaantransplantatie en weefseltransplantatie​​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018

Heeft u een nieuw orgaan of weefsel nodig? Bij OZF krijgt u een vergoeding voor orgaantransplantatie en weefseltransplantatie. Tijdens een operatie krijgt u een nieuw orgaan of weefsel van een donor.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding​                                        
Eigen risico U betaalt eigen risico
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed​ bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Is uw zorgverlener niet gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met uw zorgverlener. U krijgt dan minder vergoed​.

De vergoeding is voor

 • Mensen die een orgaan of weefsel nodig hebben
 • Donoren van een orgaan of weefsel die geen basisverzekering hebben

Wat krijgt u vergoed?​

 • Het kiezen van de juiste donor
 • Het weghalen van het orgaan of weefsel bij een levende donor
 • Het onderzoeken, weghalen, bewaren en vervoeren van een orgaan of weefsel bij een overleden donor

Wij betalen de kosten voor donoren zonder basisverzekering

Heeft u een donor zonder Nederlandse basisverzekering? Dan betalen wij voor uw donor:
 • ​Alle medische zorg die nodig is voor de transplantatie, tot 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis (bij levertransplantatie is dat maximaal 6 maanden)
 • Vervoer per openbaar vervoer (laagste klasse)
 • Vervoer per auto, alleen als dit medisch noodzakelijk is
 • Vervoer van uw buitenlandse donor naar Nederland en terug voor een niertransplantatie, beenmergtransplantatie of levertransplantatie.
 • Heeft uw donor wel een Nederlandse basisverzekering? Dan krijgt uw donor deze kosten vergoed vanuit zijn/haar eigen basisverzekering.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • ​Medische kosten die niets met de transplantatie te maken hebben
 • Kosten voor het verblijf van uw donor in Nederland
 • Gemiste inkomsten door u of uw donor

Bij een niet-gecontracteerde zorginstelling heeft u vooraf toestemming van ons nodig

Uw arts vraagt toestemming voor u aan. U hoeft zelf niets te doen.

Waar kunt u terecht?

 • Een ziekenhuis in Nederland of een land uit de Europese Unie (EU)
 • Een ziekenhuis in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de EER
 • Een ziekenhuis in het land van de donor, mits de donor 1e, 2e of 3e graad familie is
 • Een zelfstandig behandelcentrum in Nederland dat van de overheid transplantaties mag uitvoeren
U vindt gecontracteerde zorginstellingen in onze Zorgzoeker.