​​​​​​​​​

​​Tinnitusmaskeerder tegen oorsuizen

Vergoeding 2019         Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Heeft u last van oorsuizen? Bij OZF krijgt u een vergoeding voor een tinnitusmaskeerder. Een tinnitusmaskeerder is een apparaatje voor uw oor. Het geeft tegengeluiden bij oorsuizen. Hierdoor valt het oorsuizen minder op.

Opbouw vergoeding

​​
​Basisverzekering​
  • Tot 18 jaar: 100%​​
  • Vanaf 18 jaar: 75%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal
  • Tot 18 jaar: geen extra vergoeding
  • Vanaf 18 jaar: vergoeding van 25% eigen bijdrage​ bij Beter Horen of Hans Anders. Bij andere audiciens: maximaal € 100 per toestel.
​Eigen bijdrage ​​U betaalt 25% eigen bijdrage (vanaf 18 jaar)
Eigen risico U betaalt geen eigen risico                                    
U betaalt wel eigen risico bij een niet-gecontracteerde leverancier.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde leverancier

Met een niet-gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u meestal minder vergoed

De vergoeding is voor mensen met

  • ​Tinnitus
  • Oorsuizen

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor een tinnitusmaskeerder in bruikleen.

​U heeft een aanvraag, motivatie en audiogram nodig

Hiervoor gaat u naar uw triage-audicien, kno-arts of audiologisch centrum. In een motivatie staat de reden waarom u de tinnitusmaskeerder nodig heeft. Een audiogram laat zien wat u wel en niet hoort. Met de aanvraag, motivatie en audiogram kunt u direct contact opnemen met een leverancier. De leverancier beoordeelt uw aanvraag en motivatie.​

U heeft vooraf geen toestemming van ons nodig bij een gecontracteerde leverancier

Maar kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan heeft u wél vooraf toestemming nodig. Hoe u toestemming aanvraagt leest u hier: aanvraagformulier hulpmiddelen.

Moet uw tinnitusmaskeerder vervangen of gerepareerd worden?

Neem dan contact op met de leverancier van uw tinnitusmaskeerder. Na 5 jaar kunt u een nieuwe tinnitusmaskeerder aanvragen. Moet uw tinnitusmaskeerder binnen 5 jaar vervangen worden? Dan vraagt uw leverancier toestemming voor u aan.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier van hoortoestellen. U vindt gecontracteerde leveranciers in onze Zorgzoeker​.