​​​​​​​

​​Thuisdialyse​​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Moet u regelmatig dialyseren? Bij OZF krijgt u een vergoeding voor thuis dialyseren. Dialyse is het zuiveren van uw bloed omdat uw nieren niet goed werken. Normaal gaat u hiervoor naar het ziekenhuis of een dialysecentrum.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                                              
Eigen risico U betaalt eigen risico
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor de extra kosten die u thuis moet maken:
  • Aanpassingen aan uw woning die wij redelijk vinden
  • Het later weer herstellen van uw woning
  • Elektriciteit
  • Water
  • Andere kosten die wij redelijk vinden

Thuisdialyse zelf krijgt u via de vergoeding Medisch-specialistische zorg, verpleging en verblijf. Denk aan apparatuur, begeleiding, onderzoek en behandeling.

Wat krijgt u niet vergoed?

  • De kosten van water en elektriciteit op dagen dat u niet thuis spoelt. U spoelt bijvoorbeeld niet thuis omdat u in het ziekenhuis ligt. Of omdat u op vakantie bent. U kunt deze dagen opgeven op het formulier voor thuisdialyse.
  • Kosten die u al vergoed krijgt via een andere wettelijke regeling, bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via uw gemeente

U heeft vooraf toestemming van ons nodig

Uw medisch specialist vraagt toestemming voor u aan. Uw medisch specialist maakt samen met u een inschatting van de kosten. Het gaat om de kosten van:
  • De tijdelijke aanpassingen in uw woning
  • Het elektriciteitsverbruik
  • Het waterverbruik

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij uw behandelend medisch specialist​.