​​​​​​​​​​​​​

​​Tandarts en mondhygiënist vanaf 18 jaar

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Moet u naar de tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist, endodontoloog of tandprotheticus? Voor een groot aantal behandelingen heeft OZF een vergoeding uit de aanvullende tandartsverzekering. Moet u naar de kaakchirurg of krijgt u een kunstgebit? Hiervoor krijgt u een vergoeding uit de basisverzekering.​

Opbouw vergoeding

​​​
​Basisverzekering​ geen vergoeding voor reguliere behandelingen
Tand Compact 100% voor de meest voorkomende behandelingen
75% voor overige behandelingen
maximale vergoeding per kalenderjaar: € 250
​Tand Royaal 100% voor de meest voorkomende behandelingen
75% voor overige behandelingen
maximale vergoeding per kalenderjaar: € 1.000
Eigen risico U betaalt geen eigen risico                                
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Andere tandzorg krijgt u wel vergoed uit de basisverzekering

U betaalt voor tandzorg uit de basisverzekering eigen risico. Bekijk de vergoedingen van:

Bij Tand Compact krijgt u maximaal € 250 voor alle behandelingen samen

Als het bedrag op is, betaalt u de rest van de kosten in dat kalenderjaar zelf. In een nieuw kalenderjaar krijgt u opnieuw € 250 vergoed.

Bij Tand Royaal krijgt u maximaal € 1.000 vergoed voor alle behandelingen samen

Als het bedrag op is, betaalt u de rest van de kosten in dat kalenderjaar zelf. In een nieuw kalenderjaar krijgt u opnieuw € 1.000 vergoed.

Deze behandelingen krijgt u voor 100% vergoed

 • Consulten, weekendconsult, spoedconsult (C-codes)
 • Second opinion
 • Vullingen (V-codes)
 • Trekken van tanden en kiezen (H-codes)
 • Verdoven (A-codes)
 • Foto's (X-codes)

Deze behandelingen krijgt u voor 75% vergoed

 • Gedeeltelijke prothese
 • Wortelkanaalbehandeling (E-codes)
 • Mondhygiënebehandelingen (M-codes)
 • Tandvleesbehandelingen door een tandarts of mondhygiënist (T-codes)
 • Wettelijke eigen bijdragen op uitneembare volledige prothesen (kunstgebitten) al dan niet op implantaten.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Tand Compact: ​Kronen, bruggen, inlays en implantaten
  Tand Royaal: Kronen, bruggen, inlays en implantaten 
  (zie hiervoor de vergoeding Kronen, bruggen, inlays en implantaten)​
 • Keuringsrapporten
 • Tandheelkundige verklaring
 • Gemiste afspraken
 • Tanden en kiezen bleken
 • Abonnementen (bijvoorbeeld voor controle of tandsteen weghalen)
 • Een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA), een prothese tegen snurken, en de diagnostiek en nazorg hiervoor (tandartscodes G71, G72 en G73)
 • Mondbeschermer
 • ​Tand Compact​: Orthodontie
  Tand Royaal: Orthodontie als u 18 jaar of ouder bent (zie hiervoor de 
  vergoeding Orthodontie​)
 • Een gecompliceerde extractie (kies of tand trekken) door de kaakchirurg; zie hiervoor Kaakchirurgie​
 • Cosmetische behandelingen
 • Volledige narcose (verdoving van uw hele lichaam)
 • Een fluoridebehandeling
 • Een niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit (M05)
 • Cosmetische behandelingen
 • Volledige narcose en lachgas
 • Een gecompliceerde extractie (kies of tand trekken) door de kaakchirurg

Waar kunt u terecht?

 • Tandarts
 • Mondhygiënist
 • Kaakchirurg​
 • Tandprotheticus

U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze
Zorgzoeker​.