​​​​​​​

​​Stottertherapie door een logopedist

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​         ​

​​Een logopedist kan mensen die stotteren helpen het stotteren te verminderen of helemaal te stoppen. Kinderen die risico lopen op stotteren kunnen vooraf al worden geholpen, zodat zij nooit zullen gaan stotteren. Bij OZF krijgt u hiervoor een vergoeding.

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico                               
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed bij een niet-gecontracteerde leverancier​

Met een niet-gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u meestal minder vergoed. ​

De vergoeding is voor​

  • Mensen die stotteren
  • Kinderen die kans hebben om te gaan stotteren

Wat krijgt u vergoed?​

  • Stottertherapie

Wat krijgt u niet vergoed?

  • Toeslagen voor afspraken buiten reguliere werktijden
  • Niet-nagekomen afspraken
  • Rapporten

Controleer of u een verklaring nodig heeft

Een verklaring is een soort verwijzing. Aan de verklaring kunnen wij zien of wij uw behandeling vergoeden. Meestal is een verklaring niet nodig voor logopedie. U kunt dit zelf controleren in de Zorgzoeker​. Daar staat bij elke logopedist meer informatie.

Waar kunt u terecht?

U kunt naar een logopedist. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.