​​​​​​​​​​​​​

​​Stoppen met rokenprogramma

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Wilt u stoppen met roken? Dan kunt u meedoen aan een programma om u hierbij te helpen. De huisarts, medisch specialist of klinisch psycholoog ondersteunt u bij het stoppen.

Opbouw  vergoeding​

​​​​
​Basisverzekering​ 100%, maximaal 1 programma per kalenderjaar
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico voor:
 • ​Nicotinevervangende geneesmiddelen
 • Behandeling door een medisch specialist in het ziekenhuis
 • Behandeling door een klinisch psycholoog in het ziekenhuis
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Is uw zorgverlener niet-gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met uw zorgverlener. U krijgt dan minder vergoed​.

Wat krijgt u vergoed?

 • ​Een stoppen-met-rokenprogramma onder begeleiding van de huisarts of medisch specialist
 • Nicotinevervangende geneesmiddelen, nortriptyline (Nortrilen), bupropion (Zyban, Wellbutrin) en varenicline (Champix) als dit bij het programma hoort

Wat krijgt u niet vergoed?

 • ​Nicotinevervangende middelen of geneesmiddelen die niet bij het stoppen-met-roken-programma horen
 • Nicotinevervangende middelen van de drogist

U heeft een verwijzing nodig

Vraag de verklaring aan uw:
 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts verstandelijk gehandicapten
 • Verloskundige
 • Medisch specialist

Waar kunt u terecht?

 • U kunt naar een huisarts, medisch specialist of klinisch psycholoog die het stoppen-met-roken-programma aanbiedt. Bekijk de gecontracteerde zorgverleners.
 • Voor de medicatie kunt u naar een apotheek, met het formulier dat uw zorgverlener heeft ingevuld. Schrijft uw huisarts de medicatie voor? Dan is een formulier niet nodig.