​​​​​

​​Spoedeisende zorg in het buitenland​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Heeft u spoedeisende zorg nodig in het buitenland? Dit krijgt u vergoed bij OZF. Spoedeisende zorg in het buitenland is zorg die u snel nodig heeft. De behandeling van uw klachten kan niet wachten tot u terug bent in Nederland.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ maximaal het ​​Nederlandse tarief
AV Compact aanvulling tot 100% bij maximaal 365 dagen verblijf in het buitenland
​AV Royaal aanvulling tot 100% bij maximaal 365 dagen verblijf in het buitenland
Eigen risico U betaalt eigen risico
​​​​​​​​
​​​

De vergoeding is voor mensen die

  • Met spoed behandelig nodig hebben in het buitenland
  • Deze behandeling niet hadden verwacht voor de reis begon
  • Maximaal 1 jaar in het buitenland zijn voor vakantie, studie of werk

​Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor alles wat u in Nederland vergoed krijgt uit de basisverzekering. Bijvoorbeeld:
  • Ambulancevervoer
  • Ziekenhuisopname en operatie
  • Medicijnen* en verbandmiddelen op recept van de arts
  • Behandelingen en onderzoeken
  • Tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar

* Gebruikt u in Nederland geneesmiddelen die wij vergoeden en neemt u deze mee naar het buitenland? Dat mag natuurlijk. Maar gebeurt er iets met de geneesmiddelen die u vanuit Nederland meeneemt? U verliest ze bijvoorbeeld. Of u bewaart ze niet goed. Dan betalen wij helaas niet de ter vervanging in het buitenland aangeschafte geneesmiddelen. Past u dus goed op uw geneesmiddelen en bewaar ze op een goede manier.

Neem het juiste verzekeringsbewijs mee op reis

Gaat u naar het buitenland? Kijk voor vertrek welk verzekeringsbewijs u nodig heeft in het land waar u naar toe gaat.  Neem ook altijd uw OZF zorgpas mee. 

Waar kunt u terecht?

U kunt bij alle zorgverleners terecht die u in Nederland ook vergoed krijgt uit de basisverzekering. Bijvoorbeeld:
  • Een huisarts
  • Een medisch specialist

Bent u in het buitenland en heeft u hulp nodig?

Belt u dan met alarmcentrale Eurocross Assistance​ +31 71 364 1 282. Dit kan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Dit telefoonnummer staat ook op de achterkant van uw OZF zorgpas.

Zo declareert u uw buitenlandse nota’s

Eenvoudig en snel uw geld terug? Declareer uw buitenlandse zorgnota’s via het declaratieformulier me​dische zorg in het buitenla​nd​. U kunt deze per post of digitaal via Homescanning of via de OZF Declaratieapp​ indienen.