​​​​​

​​Signaalhond​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​        

H​eeft u een signaalhond nodig? Bij OZF krijgt u hiervoor een vergoeding. Signaalhonden helpen mensen met gehoorproblemen. Zij wijzen hun baasje op geluiden die zij niet mogen missen.

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​
  • huur 100%​​
  • onderhoud € 326 per kwartaal

AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico   
U betaalt alleen eigen risico voor kosten van de verzorging van de hond                                  
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde leverancier

Met een niet-gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u meestal minder vergoed.

De verzorging is voor mensen

  • ​Die volledig doof zijn
  • Met ernstige en blijvende lichamelijke beperkingen
  • Die voor het dagelijks functioneren op een hond zijn aangewezen

Wat krijgt u vergoed?

  • Een signaalhond
  • De kosten voor verzorging van de hond

U heeft een aanvraag met motivatie nodig

In de aanvraag staat de reden waarom u de signaalhond nodig heeft. Vraag dit aan uw behandelend medisch specialist.

U heeft vooraf toestemming van ons nodig

Vraag toestemming met het aanvraagformulier hulpmiddelen​. Stuur het aanvraagformulier op samen met de offerte, aanvraag en motivatie.

Heeft u een andere signaalhond nodig?

Neem dan contact op met de hondenschool. U krijgt een signaalhond voor minimaal 6 jaar. Heeft u eerder een nieuwe hond nodig? Dan vraagt uw leverancier toestemming voor u aan.​

Waar kunt u terecht?

U kunt naar een leverancier van signaalhonden. U vindt gecontracteerde leveranciers in onze Zorgzoeker.