​​​​​​​​​

​​Ringleiding, infrarood-, FM-, en bluetooth-apparatuur

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Bent u slechthorend? Bij OZF krijgt u een vergoeding voor een ringleiding, infrarood-apparatuur, FM-apparatuur en bluetooth-apparatuur. Deze systemen verbinden u draadloos met uw tv, radio of telefoon. U hoort het geluid rechtstreeks in uw hoortoestel of een koptelefoon.

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%​​
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico                                    
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde leverancier

Met een niet-gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u meestal minder vergoed

De vergoeding is voor mensen met

  • ​Gehoorproblemen
  • Ernstig oorsuizen

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor een systeem dat helpt de deurbel, televisie, radio en telefoon te gebruiken.

​​Wat krijgt u niet vergoed?

U krijgt geen vergoeding voor de tv, radio, telefoon of deurbel zelf.

​U heeft een aanvraag, motivatie en audiogram nodig

Hiervoor gaat  naar uw triage-audicien, kno-arts of audiologisch centrum. In een motivatie staat de reden waarom u het hulpmiddel nodig heeft. Een audiogram laat zien wat u wel en niet hoort. Met de aanvraag, motivatie en audiogram kunt u direct contact opnemen met een leverancier. De leverancier beoordeelt uw aanvraag en motivatie.​

U heeft vooraf geen toestemming van ons nodig bij een gecontracteerde leverancier

Maar kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan heeft u wél vooraf toestemming nodig.

Moet uw hulpmiddel vervangen of gerepareerd worden?

Neem dan contact op met de leverancier van uw hulpmiddel. Na 5 jaar kunt u een nieuw hulpmiddel aanvragen. Moet uw hulpmiddel binnen 5 jaar vervangen worden? Dan vraagt uw leverancier toestemming voor u aan.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier die hoortoestellen en hoorhulpmiddelen levert. U vindt gecontracteerde leveranciers in onze Zorgzoeker​.