​​​​​​​​​​​

​​Redressiehelm

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Een redressiehelm past de vorm van de schedel aan. De helm is bedoeld voor kleine kinderen met een scheefgegroeid hoofd. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals vaak op de rug slapen. OZF vergoedt de helm alleen bij craniosynostose. Bij deze aandoening groeien 1 of meer naden in de schedel te vroeg dicht. 

Opbouw vergoeding

​​
​Basisverzekering​ 100%​​
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                            
Eigen risico U betaalt geen eigen risico
Kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan betaalt u wel eigen risico. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde leverancier​

Met een niet-gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u minder vergoed​.

De vergoeding is voor kinderen die

Wat krijgt u vergoed?

  • ​Redressiehelm in bruikleen bij een gecontracteerde zorgverlener
  • Redressiehelm in eigendom bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
  • Bijbehorende zorg

​U heeft een verwijzing nodig

Vraag de verwijzing aan uw:
  • Orthopedisch chirurg
  • Neuroloog
  • Revalidatiearts
  • Reumatoloog​

U heeft vooraf toestemming nodig

Uw behandelend arts vraagt toestemming voor u aan. U hoeft zelf niets te doen.

Moet uw redressiehelm vervangen of gerepareerd worden?

Neem dan contact op met de leverancier van uw redressiehelm.

Waar kunt u terecht?

U kunt naar een leverancier die redressiehelmen levert. U vindt de gecontracteerde leveranciers in onze Zorgzoeker​.