​​​​​​​​​​​​​

​​Psychiatrisch ziekenhuisverblijf

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Wordt u opgenomen voor het behandelen van een psychische stoornis? En bent u 18 jaar of ouder? OZF vergoedt een psychiatrisch ziekenhuisverblijf. U verblijft dan in een GGZ-instelling zoals een psychiatrisch ziekenhuis, of de psychiatrische afdeling van een gewoon ziekenhuis.​

Opbouw vergoeding​

​​​​
​Basisverzekering​ 1​00%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico                                
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde GGZ-instelling

Is uw GGZ-instelling niet-gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met uw zorgverlener. U krijgt dan minder vergoed​. Ook heeft u vooraf toestemming nodig. Voor het aanvragen van toestemming moet uw zorgverlener gebruik maken van het formulier 'Aanvraag machtiging niet-gecontracteerde klinische GGZ'.

De vergoeding is voor mensen die

 • ​18 jaar of ouder zijn
 • Psychische problemen hebben waarvoor verblijf nodig is

Wat krijgt u vergoed?​

 • Verblijf in een GGZ-instelling
 • Verpleging en verzorging
 • Gespecialiseerde GGZ
 • Paramedische zorg
 • Geneesmiddelen
 • Hulpmiddelen
 • Verbandmiddelen

Wat krijgt u niet vergoed?

 • ​De behandeling van aanpassingsstoornissen
 • Hulp bij werk- en relatieproblemen
 • Hulp bij psychische klachten als u geen psychische stoornis heeft
 • Behandelingen waarvan het effect niet wetenschappelijk bewezen is
 • Psychiatrisch ziekenhuisverblijf voor verzekerden tot 18 jaar. Dit valt onder de Jeugdwet. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente.

U krijgt maximaal 1.095 dagen vergoed vanuit de basisverzekering

In deze dagen tellen wij ook mee:
 • Revalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • Niet-psychiatrisch ziekenhuisverblijf
 • Eerstelijns verblijf
 • Weekendverlof
 • Vakantieverlof

Stopt uw behandeling binnen maximaal 30 dagen? Dan tellen wij die dagen niet mee.

U heeft een verwijzing nodig

​U krijgt de verwijzing van een:
 • ​Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Medisch specialist
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • SEH-arts (spoedeisende hulp)
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten

Een verwijzing is maximaal 9 maanden geldig. Voor een crisisopname heeft u geen verwijzing nodig.

Waar kunt u terecht?

 • ​Een gewoon ziekenhuis met een psychiatrische afdeling
 • Een universitair ziekenhuis met een psychiatrische afdeling
 • Een andere GGZ-instelling

U kunt naar een instelling met een kwaliteitsstatuut dat geregistreerd is op GGZ Kwaliteitsstatuut.nl​. Onze gecontracteerde zorgverleners hebben zo'n certificaat. U vindt gecontracteerde GGZ-instellingen in onze Zorgzoeker​.