​​​​​​​

​​Prenatale screening

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​​

Tijdens uw zwangerschap kan uw kind onderzocht worden op afwijkingen. Dit heet prenatale screening. U krijgt bijvoorbeeld een echo of een combinatietest. Bij OZF krijgt u een vergoeding voor prenatale screening.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100​​%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                                             
Eigen risico U betaalt geen eigen risico
U betaalt alleen eigen risico voor de bloedtest NIPT
​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Is uw zorgverlener niet-gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met uw zorgverlener. U krijgt dan minder vergoed​.

Wat krijgt vergoed?

 • Uitleg over de prenatale screening (counsellinggesprek)
 • 12 weken echo
 • 20 weken echo

​Wat krijgt u soms vergoed?

 • Combinatietest op o.a. downsyndroom (alleen bij medische indicatie)
 • Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), een bloedtest op het o.a. downsyndroom (alleen bij medische indicatie of positieve combinatietest)
 • Invasieve diagnostiek, bijvoorbeeld een vlokkentest of vruchtwaterpunctie (alleen bij medische indicatie, positieve combinatietest of positieve NIPT)

U heeft een verwijzing met medische indicatie nodig voor bepaalde screenings

U heeft een verwijzing met medische indicatie nodig voor:
 • ​De combinatietest
 • De NIPT
 • Invasieve diagnostiek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie
Vraag de verwijzing aan uw huisarts, verloskundige of medisch specialist.

Waar kunt u terecht?

 • Verloskundige
 • Ziekenhuis
 • Zelfstandig behandelcentrum

Let op: Vraag of uw zorgverlener een WBO-vergunning heeft (Wet op het bevolkingsonderzoek). Zonder deze vergunning geven wij geen toestemming.
U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.