​​​​​​​

​​Plastische chirurgie​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Wilt u een operatie om het uiterlijk van uw lichaam te veranderen? Bij OZF krijgt u een vergoeding voor plastische chirurgie als dit medisch noodzakelijk is. U krijgt een operatie waardoor uw medische klachten verminderen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                                  
Eigen risico U betaalt eigen risico
​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed​ bij een niet-gecontracteerde zorginstelling

Werkt uw plastis​ch chirurg in een zorginstelling die niet is gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met deze zorginstelling. U krijgt dan minder vergoed​.

De vergoeding is voor mensen die

 • ​Ernstige medische klachten krijgen door de bouw van hun lichaam
 • Een beschadigd lichaam hebben door een ziekte, ongeluk of medische ingreep
 • Geboren zijn met misvormingen zoals:
  - lipspleet, kaakspleet of gehemeltespleet
  - misvorming van de botten in het gezicht
  - woekering (zwelling) van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel
  - geboortevlek
  - misvorming van de urinewegen en geslachtsorganen
 • Van geslacht willen veranderen nadat zij de diagnose transseksueel krijgen (alleen veranderen primaire geslachtsdelen, epilatie schaamstreek en epilatie baard)
 • Een inwendige borstprothese willen omdat zij een borstamputatie krijgen

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor zorg en behandeling van een plastisch chirurg. Bij de behandeling kunnen horen:
 • ​Opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (laagste klasse)
 • Verpleging en verzorging
 • Paramedische zorg
 • Geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen
Lees meer over uw vergoeding van de plastisch chirurgische ingrepen:

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Plastische chirurgie in een privékliniek
 • Borstvergroting of het vervangen van een borstprothese (behalve na een borstamputatie)
 • Liposuctie van de buik
 • Ooglidcorrectie (behalve op medische indicatie)

​U heeft een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan uw huisarts of medisch specialist.

U heeft vooraf toestemming van ons nodig

Uw plastisch chirurg vraagt toestemming voor u aan. U hoeft zelf niets te doen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een plastisch chirurg in een:
 • Ziekenhuis
 • Zelfstandig behandelcentrum

U vindt gecontracteerde zorginstellingen in onze
Zorgzoeker.