​​​​​​​

​​Palliatief terminale zorg

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​​

Palliatief terminale zorg is zorg voor ongeneeslijk zieken. De zorg kan thuis gegeven worden door een wijkverpleger. De zorg kan ook in een hospice​ plaatsvinden. Bij OZF krijgt u hiervoor een vergoeding.

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100​​%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                                             
Eigen risico U betaalt eigen risico
​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Met een niet-gecontracteerde zorgverlener hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u meestal minder vergoed​.

De vergoeding is voor mensen

  • Met een ongeneeslijke ziekte
  • Die zorg nodig hebben in de laatste fase van hun ziekte

Wat krijgt u vergoed?

  • Verpleging en verzorging als terminale zorg
  • Begeleiding in het laatste stadium van uw ziekte

Wat krijgt u niet vergoed?

  • Verzorging en verpleging die wordt betaald door de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning

U heeft een verklaring nodig

Vraag de verklaring aan uw behandelend arts. In de verklaring staat dat uw levensverwachting minder dan 3 maanden is. Met de verklaring kunt u naar de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt met u een zorgplan op.

Waar kunt u terecht?

U kunt naar een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige (niveau 5). U vindt gecontracteerde verpleegkundigen in onze Zorgzoeker. In de regio’s Zwolle, Hardenberg, Ommen en Utrecht zijn afspraken gemaakt met een beperkt aantal aanbieders voor de levering van verpleging en verzorging in de wijk. Lees wat dit voor u betekent in deze regio’s​.