​​​​​​​

​​Medisch-specialistische zorg, verpleging en verblijf​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Wordt u behandeld door een medisch specialist? Bij OZF krijgt u een vergoeding voor medisch-specialistische zorg, en voor verpleging en verblijf als dit nodig is. U gaat bijvoorbeeld voor een onderzoek of behandeling na​ar het ziekenhuis. Of u wordt opgenomen voor een operatie.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                                          
Eigen risico U betaalt eigen risico
​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed​ bij een niet-gecontracteerde zorginstelling​

Werkt uw medisch specialist in een zorginstelling die niet is gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met deze zorginstelling. U krijgt dan minder vergoed​.

Wat krijgt u ve​rgoed?​

U krijgt een vergoeding voor zorg en behandeling van een medisch specialist. Bij de behandeling kunnen horen:
 • ​Verblijf in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (laagste klasse)
 • Verpleging en verzorging
 • Paramedische zorg
 • Geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen

Lees meer over de vergoedingen van de medisch-specialistische behandelingen:

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Medisch-specialistische zorg en/of verblijf in een privékliniek
 • Uvuloplastiek, dit is een operatie tegen snurken
 • Behandeling met een redressiehelm bij plagiocefalie en brachycefalie zonder craniostenose
 • Behandelingen met sterilisatie als doel (of het ongedaan maken ervan)
 • Besnijdenis (cirumcisie) zonder medische noodzaak

Uw verblijf duurt maximaal 1.095 dagen

U krijgt een vergoeding voor verblijf dat maximaal 1095 dagen duren. Wij tellen ook mee als verblijf:
 • Revalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • Verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis
 • Weekendverlof
 • Vakantieverlof
Stopt uw behandeling binnen maximaal 30 dagen? Dan tellen wij die dagen niet mee.

Sommige behandelingen krijgt u tijdelijk vergoed

Van sommige behandelingen weet de overheid nog niet of die goed genoeg werken. Deze mogen we wel vast tijdelijk vergoeden​

​U heeft een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan uw:
 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Sportarts
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts verstandelijk gehandicapten
 • Jeugdarts
 • Physician assistant
 • Verpleegkundig specialist
 • SEH-arts
 • Arts-assistent
 • Klinisch fysicus audioloog
 • Verloskundige (bij verloskundige zorg of als het gaat om een verwijzing naar een kinderarts binnen de eerste 10 dagen na de bevalling)
 • Optometrist (bij oogzorg)
 • Kaakchirurg
 • Een andere medisch specialist

Gaat u naar een kno-arts? Dan kunt u ook een verwijzing vragen aan een triage-audicien. Gaat u naar een longarts? Dan mag u ook zijn doorverwezen door een GGD-arts als het gaat om een verdenking van TBC.

Voor plastische chirurgie heeft u vooraf toestemming nodig

Krijgt u een behandeling van een plastisch chirurg? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig. De plastisch chirurg vraagt dit voor u aan. U hoeft niets te doen.

Heeft u vragen over uw ziekenhuisrekening?

Wij leggen u uit waarom u vaak veel later een bericht krijgt over uw ziekenhuisrekening. Bekijk ook de veelgestelde vragen​ over medisch specialistische zorg en DBC's.

Waar kunt u terecht?

 • Een ziekenhuis
 • Een zelfstandig behandelcentrum
 • De praktijk aan huis van uw medisch specialist
U vindt gecontracteerde leveranciers in onze Zorgzoeker.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​Meer informatie:​