​​​​​​​​​

​​Medisch-specialistische revalidatie

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​​

Moet u herstellen van bijvoorbeeld een ongeluk of zware operatie? Bij OZF krijgt u een vergoeding voor medisch-specialistische revalidatie. Dit is revalidatie door een team van zorgverleners onder leiding van een revalidatiearts. Zij leren u om weer zo zelfstandig mogelijk mee te doen aan de samenleving.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100% maximaal 1.095 dagen
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                                              
Eigen risico U betaalt eigen risico
​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed​ bij een niet-gecontracteerde zorginstelling

Werkt uw revalidatiearts in een zorginstelling die niet is gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met deze zorginstelling. U krijgt dan minder vergoed​.

De vergoeding is voor mensen met

 • Een aandoening aan het lichaam. Hierdoor hebben zij problemen met bewegen.
 • Een aandoening van de hersenen of het ruggemerg. Hierdoor hebben zij problemen met communiceren, begrijpen of gedrag.

Wat krijgt u vergoed?

 • Revalideren zonder verblijf
 • Revalideren met verblijf als dit medisch noodzakelijk is (of als de revalidatie daardoor sneller gaat)

Revalideren met verblijf duurt maximaal 1.095 dagen

U krijgt een vergoeding voor opnames die maximaal 1.095 dagen duren, 3 jaar dus. Wij tellen ook mee als opnamedagen:
 • Verblijf in een ziekenhuis
 • Verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis
 • Weekendverlof
 • Vakantieverlof

Stopt uw behandeling maximaal 30 dagen? Dan tellen wij die dagen niet mee.

​U heeft een verwijzing nodig

Vraag de verwijzing aan een:
 • Huisarts
 • Medisch specialist
 • SEH-arts
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts verstandelijk gehandicapten

​U heeft toestemming nodig bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Voor het aanvragen van toestemming moet uw zorgverlener gebruik maken van het formulier Aanvraag machtiging niet-gecontracteerde medisch specialistische revalidatiezorg.

Waar kunt u terecht?

U kunt naar een revalidatiearts in een zorginstelling. U vindt gecontracteerde zorginstellingen in onze Zorgzoeker.