​​​​​​​​​​​​​​​

​​Kunstgebit op implantaten

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Heeft u een kunstgebit op implantaten nodig? Dan krijgt u een vergoeding van OZF. Een kunstgebit op implantaten heet ook wel een klikgebit. Het gebit zit vast op implantaten in uw kaak. U kunt het zelf uitnemen en weer vastklikken. Voor een gedeeltelijke prothese of een volledig uitneembare prothese krijgt u een andere vergoeding.

Opbouw vergoeding

​​
​Basisverzekering​
 • gebit bovenkaak 100%
 • gebit onderkaak 100%
 • gebit combinatie boven- en onderkaak 100% (code J50)
 • reparatie/rebasen 100%
Let op! Er gelden wettelijke eigen bijdragen: zie hieronder
Tand Compact Het trekken van tanden en kiezen
(maximale vergoeding uit Tand Compact per kalenderjaar voor alle tandheelkundige behandelingen samen is € 250)
​Tand Royaal Het trekken van tanden en kiezen         
(maximale vergoeding uit Tand Royaal per kalenderjaar voor alle tandheelkundige behandelingen samen is € 1.000)
Eigen bijdrage
 • ​U betaalt 8% eigen bijdrage voor de bovenkaak
 • U betaalt 10% eigen bijdrage voor de onderkaak
 • U betaalt 17% eigen bijdrage voor een combinatie boven- en onderkaak
 • U betaalt 10% eigen bijdrage voor reparatie/rebasen
Eigen risico U betaalt eigen risico
Kreeg u de implantaten in 2018 en het kunstgebit in 2019? Dan betaalt u eigen risico in beide jaren.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

​Met een niet-gecontracteerde zorgverlener hebben wij geen afspraken. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u minder vergoed.

De vergoeding is voor mensen die

 • ​Geen eigen tanden en kiezen meer hebben in hun onderkaak of bovenkaak
 • Geen normaal kunstgebit kunnen krijgen omdat zij problemen hebben met de vorm van hun kaak
 • Een erg geslonken kaak hebben

​Wat krijgt u vergoed?

 • ​Implantaten die nodig zijn voor de behandeling
 • Drukknoppen of staaf (het kliksysteem op de implantaten)
 • Het kunstgebit dat u op de implantaten vastklikt
 • Reparatie
 • Rebasing (verbeteren van de pasvorm)
 • Techniek- en materiaalkosten tot een maximaal be​drag​​
 • Het trekken van tanden en kiezen. Bij Tand Compact krijgt u maximaal € 250 per kalenderjaar vergoed voor alle tandheelkundige behandelingen samen. Bij Tand Royaal is deze maximale vergoeding € 1.000 per kalenderjaar.
 • Bij Tand Royaal vergoeden wij 75% van de wettelijke eigen bijdrage voor de bovenkaak en onderkaak (tot de maximum vergoeding van € 1.000 per kalenderjaar). De eigen bijdrage voor reparatie/rebasen wordt niet vergoed.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • ​De wettelijke eigen bijdrage(n), tenzij u daar vanuit Tand Royaal recht op heeft
 • Kosten boven de maximale techniek- en materiaalkosten (sommige tandartsen rekenen meer dan het maximale bedrag)
 • Reparatie na schade door eigen schuld. Bijvoorbeeld omdat u het gebit heeft laten vallen of erop bent gaan staan.

U heeft een verwijzing nodig als u gaat naar

 • Een centrum voor bijzondere tandheelkunde (CBT)
 • De kaakchirurg
Vraag de verwijzing aan uw tandarts, tandartsspecialist of huisarts.

U kunt zonder verwijzing naar

 • Een tandarts
 • Een tandprotheticus

U heeft toestemming nodig voor de behandeling

Voor een kunstgebit op implantaten heeft u altijd toestemming van ons nodig. Uw zorgverlener vraagt dit voor u aan. U hoeft niets te doen.

Moet uw kunstgebit gerepareerd of aangepast worden?

U kunt het kunstgebit laten repareren of de pasvorm laten verbeteren (rebasing). In de eerste 5 jaar heeft u hiervoor toestemming van ons nodig. Uw zorgverlener vraagt dit voor u aan.

Waar kunt u terecht?

​U kunt terecht bij een:
 • ​Tandarts
 • Implantoloog
 • Centrum voor bijzondere tandheelkunde (CBT)
 • Tandprotheticus (alleen voor het kunstgebit)
 • Kaakchirurg (alleen voor implantaten)
 • Tandtechnicus (alleen voor reparaties)

U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker​.