​​​​​​​

​​Invriezen van sperma

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​​

Bevalt u in het ziekenhuis op medische indicatie? Dan krijgt u kraamzorg van het ziekenhuis. De kraamverzorgende verzorgt u en de baby. Ook geeft de kraamverzorgende advies. Bij OZF krijgt u hiervoor een vergoeding.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100​​%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                                             
Eigen risico U betaalt eigen risico
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde specialist

Is uw medisch specialist niet gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met uw medisch specialist. U krijgt dan minder vergoed​.

De vergoeding is voor mannen die onvruchtbaar kunnen worden door

  • Een grote operatie aan de geslachtsdelen
  • Chemotherapie in het gebied van de geslachtsdelen
  • Radiotherapie in het gebied van de geslachtsdelen

​Wat krijgt u vergoed?

  • Verzamelen van sperma
  • Invriezen van sperma
  • Bewaren van sperma

Soms heeft u een verwijzing nodig

Voor het invriezen zelf heeft u geen losse verwijzing nodig. U heeft wel een verwijzing nodig voor de medische behandeling waardoor u risico loopt op onvruchtbaarheid. Het invriezen van sperma is dan onderdeel van deze behandeling. Laat u zich behandelen in een ziekenhuis in het buitenland? Dan heeft u vooraf schriftelijk toestemming nodig van ons.

Waar kunt u terecht?

U kunt naar een medisch specialist. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.