​​​​​​​

​​Intensieve kindzorg​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Intensieve kindzorg is het verplegen en verzorgen van kinderen die extra zorg nodig hebben. Uw kind heeft bijvoorbeeld een ziekte of lichamelijke handicap. Bij OZF krijgt u een vergoeding voor intensieve kindzorg. Uw kind kan deze zorg thuis krijgen, maar ook in een medisch dagverblijf of kinderhospice.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                                                 
Eigen risico U betaalt geen eigen risico
​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed​ bij een niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige​

Is uw wijkverpleegkundige niet gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met uw wijkverpleegkundige. U krijgt dan minder vergoed​.

De vergoeding is voor kinderen die

  • Jonger dan 18 jaar zijn
  • Een lichamelijke handicap hebben
  • Permanent toezicht nodig hebben, of
  • 24 uur per dag zorg in de buurt moeten hebben. Bij deze zorg horen 1 of meer taken die alleen een verpleegkundige mag doen zoals prikken of wondverzorging.

Wat krijgt u vergoed?

  • ​Taken die alleen een verpleegkundige mag uitvoeren
  • Intensieve verpleging en verzorging
  • Vervoer van uw kind als dat nodig is voor de zorg
  • Pedagogische steun
  • Opname of dagopvang in een medisch kinderdagverblijf of kinderhospice

Wat krijgt u niet vergoed?

U krijgt van ons geen vergoeding voor persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden. Deze zorg krijgt u vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U heeft een verwijzing nodig

Vraag de verwijzing aan uw kinderarts. Met de verwijzing gaat u naar een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt met u een zorgplan op.

U heeft geen toestemming van ons nodig

U hoeft geen toestemming aan te vragen voor intensieve kindzorg. U kunt met de verwijzing meteen naar een wijkverpleegkundige.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een wijkverpleegkundige. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.