​​​​​​​

Handbewogen opvouwbare rolstoel​

Vergoeding 2019         

​Heeft u een rolstoel nodig? Bij OZF krijgt u een vergoeding voor een handbewogen opvouwbare rolstoel. Een rolstoel is voor mensen die (tijdelijk) moeite hebben met lopen. Een handbewogen opvouwbare rolstoel heeft twee grote wielen. Via de hoepels aan de wielen kan de gebruiker zelf rijden. Daarnaast heeft de rolstoel twee handvatten en kan dus ook geduwd worden.​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt geen eigen risico                               
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed bij een niet-gecontracteerde leverancier​

Met een niet-gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u meestal minder vergoed

De vergoeding is voor mensen​ die

  • Minder dan 6 maanden een rolstoel moeten gebruiken, of:
  • Korter zijn dan 1.50 meter (meestal kinderen) en die 2 jaar of langer een rolstoel moeten gebruiken

Wat krijgt u vergoed?

  • Een opvouwbare rolstoel, in bruikleen

​Wat krijgt u niet vergoed?

Een rolstoel in bruikleen, langer dan 6 maanden. Hiervoor kunt u bij de gemeente terecht.

U heeft geen verwijzing nodig

U mag zonder verwijzing contact opnemen met een leverancier.

U heeft vooraf geen toestemming van ons nodig​

Maar kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan heeft u wél vooraf toestemming nodig. Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan. Soms moet u zelf toestemming aanvragen. Bespreek dit met uw leverancier.

Waar kunt u terecht?

U kunt naar een leverancier voor rolstoelen, waarmee wij afspraken hebben. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.