​​​​​​​

​​Gynaecomastie​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Gynaecomastie is borstvorming bij mannen. Uw borstklier zwelt op, net als bij een vrouw. Soms vindt de arts het nodig om het klierweefsel weg te halen. Er is dan medische noodzaak voor uw behandeling van gynaecomastie. Bij OZF krijgt u hiervoor een vergoeding.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                                           
Eigen risico U betaalt eigen risico
​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​U krijgt minder vergo​ed bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis

Is uw ziekenhuis niet gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met uw ziekenhuis. U krijgt dan minder vergoed​.

De vergoeding is voor mannen die

 • Langer dan 12 maanden last hebben van borstvorming
 • Ernstige pijnklachten hebben door borstvorming
 • Ernstig verminkt zijn door de borstvorming
 • Een BMI hebben die lager is dan 30​

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor een borstverkleinende operatie voor mannen.

​U heeft een verwijzing nodig

Vraag de verwijzing aan een:
 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts verstandelijk gehandicapten
 • Jeugdarts
 • Physician assistant
 • Verpleegkundig specialist

U heeft vooraf toestemming van ons nodig

Uw arts vraagt toestemming voor u aan. U hoeft niets te doen.

Waar kunt u terecht?

U kunt naar een plastisch chirurg in een ziekenhuis. Gecontracteerde ziekenhuizen vindt u in onze Zorgzoeker​.