​​​​​​​​​​​​​

​​Gespecialiseerde GGZ

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding va​n 2018​​​​

Heeft u zware psychische problemen? En bent u 18 jaar of ouder? Dan vergoedt OZF gespecialiseerde GGZ. Dit is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met een complexe psychische stoornis.​

Opbouw vergoeding​

​​​
​Basisverzekering​ 100%

AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico                                
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Is uw zorgverlener niet-gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met uw zorgverlener. U krijgt dan minder vergoed​.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor de behandeling van een complexe psychische stoornis. 

Wat krijgt u niet vergoed?

Uw hoofdbehandelaar stelt uw behandelplan vast 

  • Uw hoofdbehandelaar hoeft alle behandelingen niet zelf te geven. Hij of zij mag andere behandelaars aanwijzen, zoals een psycholoog. Uw hoofdbehandelaar blijft wel verantwoordelijk voor uw behandeling.
    • Uw hoofdbehandelaar houdt een dossier bij over u. De gegevens over uw diagnose kan hij met ons delen. Wilt u dat niet? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken bij uw hoofdbehandelaar.

U heeft een verwijzing nodig

  • ​Vraag de verwijzing aan uw huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, een arts voor verstandelijk gehandicapten of SEH-arts (spoedeisende hulp).
  • De verwijzing is 9 maanden geldig.
  • Voor een crisisopname heeft u geen verwijzing nodig.

Waar kunt u terecht?

  • ​Klinisch psycholoog
  • Psychiater
  • Psychotherapeut
  • GGZ-instelling
Een gecontracteerde zorgverlener is altijd geregistreerd in het BIG-register. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker​