​​​​​

​​Geluidsoverdrachtsystemen​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Heeft u een geluidsoverdrachtsysteem nodig? Bij OZF krijgt u hiervoor een vergoeding. Mensen die slecht horen kunnen vaak nog wel de klinkers van een woord verstaan maar niet meer de medeklinkers. Hierdoor herkennen ze het woord niet. Geluidsoverdrachtsystemen ondersteunen het horen en verstaan van spraak.

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%​​
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt geen eigen risico
Kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan betaalt u wel eigen risico.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed bij een niet-gecontracteerde leverancier​

Met een niet-gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u meestal minder vergoed

De vergoeding is voor mensen met

  • Een toondrempelverlies van 35dB met als gevolg problemen bij het werken of naar school gaan

Wat krijgt u vergoed?

  • Solo apparatuur met toebehoren
  • Een remote microfoon
  • Een groep- of vergadersysteem
  • Aanpassingen voor de werkplek/onderwijs

U heeft een aanvraag met motivatie nodig

U heeft een aanvraag met motivatie nodig​. In de aanvraag staat de reden waarom u het geluidsoverdrachtsysteem nodig heeft. Vraag dit aan uw behandelaar in het het audiologisch centrum of aan de KNO-arts. Met de aanvraag met motivatie kunt u direct contact opnemen met een leverancier. De leverancier beoordeelt uw aanvraag.

U heeft vooraf geen toestemming van ons nodig

Kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan heeft u wél vooraf toestemming nodig. Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan. Soms moet u zelf toestemming aanvragen. Bespreek dit met uw leverancier.

Moet uw hulpmiddel gerepareerd worden?

Neem dan contact op met de leverancier van uw hulpmiddel. De gebruikstermijn is minimaal 5 jaar. Moet uw hulpmiddel binnen 5 jaar vervangen worden? Dan vraagt uw leverancier toestemming voor u aan.

Waar kunt u terecht?

U kunt naar een leverancier die geluidsoverdachtsystemen levert. U vindt gecontracteerde leveranciers in onze Zorgzoeker.