​​​​​​​​​

​​Fysiotherapie in verband met chronic obstructive pulmonary disease (COPD) voor verzekerden van 18 jaar of​ ouder

Vergoeding 2019         

Is er bij u sprake van COPD stadium II of hoger van de GOLD-Classificatie? En bent u 18 jaar of ouder? Dan vergoedt OZF behandelingen oefentherapie onder toezicht van een fysio- of oefentherapeut.

Opbouw ve​rgoeding


​Basisverzekering​
 • 5 behandelingen bij klasse A
 • 27 behandelingen bij klasse B + mogelijk 3 extra behandelingen na 12 maanden
 • 70 behandelingen bij klasse C en D + mogelijk 52 extra behandelingen na 12 maanden

AV Compact geen extra vergoeding
(extra behandelingen worden vergoed vanuit fysiotherapie vanaf 18 jaar)
​AV Royaal geen extra vergoeding
(extra behandelingen worden vergoed vanuit fysiotherapie vanaf 18 jaar​)
Eigen risico U betaalt eigen risico
​​​​​​​​​

​​​​U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut

Met een niet-gecontracteerde fysiotherapeut hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde fysiotherapeut? Dan krijgt u meestal minder vergoed.

De vergoeding is voor mensen die

 • ​18 jaar of ouder zijn
 • Last hebben van COPD stadium II of hoger van de GOLD-Classificatie

Wat krijgt u vergoed?

 • 5 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij klasse A
 • 27 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij klasse B
 • 70 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij klasse C en D

Mogelijk krijgt u na afloop van 12 maanden extra onderhoudsbehandelingen vergoed

Heeft u na afloop van 12 maanden nog onderhoudsbehandelingen nodig? Afhankelijk van de GOLD-Classificatie heeft u recht op extra behandelingen:
 • 3 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie per 12 maanden bij klasse B
 • 52 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie per 12 maanden bij klasse C en D

Wat krijgt u niet vergoed?

 • ​Trainingen om uw conditie te verbeteren
 • Zwangerschapsgymnastiek
 • Gymnastiek na de bevalling (postnatale gymnastiek)
 • Medische fitness
 • (Sport)Massage
 • Extra kosten voor behandeling buiten openingstijden
 • Door de fysiotherapeut verstrekte verband- of hulpmiddelen
 • Gemiste afspraken
 • Het maken van rapporten

Controleer of u een verklaring nodig heeft

U kunt direct een afspraak maken met een gecontracteerde fysiotherapeut​. Wilt u liever naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut? Dan heeft u voor behandelingen vóór 1 juni 2019 wel een verklaring nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Voor behandelingen na 1 juni 2019 is die verklaring niet meer nodig.​

Waar kunt u terecht?

U kunt naar een fysiotherapeut of oefentherapeut. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker​