​​​​​​​

​​Eerstelijnsverblijf​

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Moet u een tijdje herstellen van een operatie of ziekte? En lukt dit niet thuis? Bij OZF krijgt u een vergoeding voor eerstelijnsverblijf. Dat is tijdelijke zorg of opvang van minimaal 24 uur, bedoeld voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen vanwege medische redenen.​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%​​
AV Compact geen vergoeding
​AV Royaal geen vergoeding                                         
Eigen risico U betaalt eigen risico
​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed bij een niet-gecontracteerde zorginstelling​

Met een niet-gecontracteerde zorginstelling hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorginstelling? Dan krijgt u minder vergoed​.

De vergoeding is voor mensen die

Vanwege een medische reden tijdelijk niet thuis k​unnen wonen​.

​Wat krijgt u vergoed?

 • Verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg
 • 24-uurs verpleging/verzorging
 • Geneeskundige zorg
 • Paramedische zorg in verband met uw indicatie
 • Palliatief terminale zorg in een instelling bij een levensverwachting van 3 maanden of korter

Wat krijgt u niet vergoed?

 • U krijgt geen vergoeding voor respijtzorg. Respijtzorg is het overnemen van zorg, omdat uw mantelzorger tijdelijk niet voor u kan zorgen. U kunt wel een vergoeding krijgen voor mantelzorgvervanging.
 • Als uw verblijf vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vergoed omdat u een Wlz-indicatie heeft.
 • Als u jonger bent dan 18 jaar en geneeskundige geestelijke zorg nodig heeft. Dit valt onder de Jeugdwet. Neemt u hiervoor contact op met uw gemeente.

​U heeft een verwijzing nodig

U bent doorverwezen door een:
 • Huisarts
 • Medisch specialist
 • SEH-arts (spoedeisende hulp)
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten

Duurt uw verblijf langer dan 3 maanden?

Dan vraagt u ons voor de 60e dag van uw verblijf om toestemming voor de verlenging van uw verblijf na de eerste 3 maanden. Voegt u bij deze aanvraag een zorgplan toe.

Uw verblijf duurt maximaal 1.095 dagen

Het eerstelijnsverblijf duurt maximaal 1.095 dagen. Wij tellen ook mee als verblijf:
 • Verblijf in een revalidatiecentrum
 • Verblijf in een (psychiatrisch) ziekenhuis
 • Weekendverlof
 • Vakantieverlof

Waar kunt u terecht?

U vindt gecontracteerde zorginstellingen in de Zorgzoeker​.