​​​​​​​​​​​​​

​​Daisyspeler of Orionwebbox

Vergoeding ​2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Bent u blind of slechtziend? Bij OZF krijgt u een vergoeding voor een daisyspeler en Orionwebbox. Een daisyspeler is een apparaat dat boeken en tijdschriften voorleest. De Orionwebbox leest voor via een internet-abonnement. U kunt online luisteren naar bijvoorbeeld boeken en kranten. En u kunt tv-ondertiteling laten voorlezen.

Opbouw vergoeding

​​
​Basisverzekering​ 100%

AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                                                 
Eigen risico U betaalt eigen risico
U betaalt eigen risico voor een Orionwebbox van een niet-gecontracteerde leverancier.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed bij een niet-gecontracteerde leverancier​

Met een niet-gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u minder vergoed​.

De vergoeding is voor mensen die

  • ​Zelf geen boek of tijdschrift kunnen lezen door een visuele of motorische handicap

Wat krijgt u vergoed?

  • ​Een daisyspeler die u koopt bij de leverancier
  • Orionwebbox die u leent bij een gecontracteerde leverancier
  • Orionwebbox die u koopt bij een niet-gecontracteerde leverancier

​U heeft een aanvraag en mo​tivatie nodig

Vraag dit aan uw behandelend arts of een regionaal centrum voor blinden en slechtzienden. Bent u uitbehandeld voor dyslexie? Dan vraagt u de aanvraag en motivatie aan uw GZ-psycholoog of orthopedagoog. In een motivatie staat waarom u het hulpmiddel nodig heeft. Met de aanvraag en motivatie kunt u direct contact opnemen met een leverancier.

Moet uw daisyspeler of Orionwebbox vervangen of gerepareerd worden?

Neem dan contact op met de leverancier. Na 5 jaar kunt u een nieuwe daisyspeler of Orionwebbox aanvragen. Heeft u eerder een nieuwe nodig? Dan vraagt uw leverancier toestemming voor u aan.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier van wek- en waarschuwingsinstallaties voor slechthorenden. U vindt gecontracteerde leveranciers in onze Zorgzoeker.