​​​​​​​

Computerprogrammatuur en memorecorder​

Vergoeding 2019         ​Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Hulpmiddelen voor slechtzienden om te helpen bij het schrijven. Denk aan het opschrijven van gebeurtenissen of ideeën. Of het opstellen van een brief. U krijgt hiervoor een vergoeding bij OZF.

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100% vergoeding
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico                               
​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed bij een niet-gecontracteerde leverancier​

Met een niet-gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u meestal minder vergoed. ​

De vergoeding is voor mensen​

  • Die slechtziend zijn

Wat krijgt u vergoed?​

  • Computerprogrammatuur in eigendom
  • Memorecorder in eigendom

U heeft het volgende nodig voor de memorecorder

  • Een verwijzing en offerte van uw oogarts of Regionaal Centrum voor Slechtzienden
  • Een aanvraag en motivatie van uw behandelend oogarts of Regionaal Centrum voor Slechtzienden. In een motivatie staat waarom u het hulpmiddel nodig heeft.
Ga met de motivatie en verwijzing naar de leverancier.

U heeft het volgende nodig voor de computerprogrammatuur

  • Een verwijzing en offerte van uw oogarts of Regionaal Centrum voor Slechtzienden. 
  • Onze toestemming
Vul het aanvraagformulier hulpmiddelen (pdf) in. Stuur ons de verwijzing, het aanvraagformulier en een offerte van uw leverancier.

Zorgverzekeraar OZF
Postbus 94
7550 AB Hengelo

Moet uw hulpmiddel vervangen of gerepareerd worden?

Neem dan contact op met de leverancier van uw hulpmiddel. De gebruikstermijn voor computerprogrammatuur is minimaal 3 jaar. Moet uw programmatuur binnen 3 jaar vervangen worden? Dan vraagt uw leverancier toestemming voor u aan. De gebruikstermijn voor de memorecorder is minimaal 5 jaar. Moet uw memorecorder binnen 5 jaar vervangen worden? Dan vraagt uw leverancier toestemming voor u aan.​

Waar kunt u terecht?

U kunt naar een leverancier voor communicatiemiddelen. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.