​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​Bijzondere optische hulpmiddelen

Vergoeding 2019          Bekijk de ver​​goeding van 2018​​​​​

Bij OZF krijgt u een vergoeding voor bijzo​ndere hulpmiddelen voor de ogen:
 • ​Elektronische handloep: draagbare loep met een beeldschermpje
 • Kappenbril: bril met kappen om het glas die de ogen beschermen tegen wind en licht
 • Loepbril: hele sterke leesbril met de lenzen van een loep​
 • Telescoopbril: bril met daarop speciale kijkertjes die dingen van dichtbij vergroten
 • Verrekijkerbril: bril met daarop speciale kijkertjes die dingen in de verte vergroten
 • Monoculaire handkijker: verrekijkertje voor 1 oog
 • Binoculaire handkijker: verrekijkertje voor beide ogen
 • Ptosisbril: bril met een beugeltje dat een hangend ooglid ondersteunt
 • Ptosisveer: beugeltje voor op uw bril om een hangend ooglid te ondersteunen

Opbouw vergoeding

​​
​Basisverzekering​ 100%

AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                                                 
​Eigen bijdrage ​U betaalt een eigen bijdrage​ voor ptosisbrillen en kappenbrillen met brillenglazen op sterkte. Uw eigen bijdrage is € 58,50 per brillenglas met een maximum van € 117 per kalenderjaar
Eigen risico U betaalt eigen risico
U betaalt alleen eigen risico voor een ptosisbril en een kappenbril. Deze hulpmiddelen krijgt u in eigendom. U betaalt geen eigen risico voor hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed bij een niet-gecontracteerde leverancier​

Met een niet-gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u minder vergoed​. Uw niet-gecontracteerde leverancier moet lid zijn van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO), anders krijgt u niets. 

De vergoeding is voor mensen die

 • Slechtziend zijn
 • Problemen hebben aan de ogen, zoals hangende oogleden

Wat krijgt u vergoed?

 • ​Elektronische handloep die u leent bij een gecontracteerde leverancier
 • Elektronische handloep die u koopt bij een niet-gecontracteerde leverancier
 • Kappenbril die u koopt bij de leverancier
 • Loepbril, telescoopbril of verrekijkerbril die u leent bij een gecontracteerde leverancier
 • Loepbril, telescoopbril of verrekijkerbril die u koopt bij een niet-gecontracteerde leverancier
 • Monoculaire of binoculaire handkijker die u leent bij een gecontracteerde leverancier
 • Monoculaire of binoculaire handkijker die u koopt bij een niet-gecontracteerde leverancier
 • Ptosisbril of ptosisveer die u koopt bij de leverancier

​U heeft een aanvraag en mo​tivatie nodig

Vraag dit aan uw oogarts of een Regionaal Centrum voor Blinden en Slechtzienden. Gaat het om een elektronische handloep? Vraag dan de aanvraag en motivatie aan uw behandelend arts. In de motivatie staat waarom u het hulpmiddel nodig heeft. Met de aanvraag en motivatie kunt u direct contact opnemen met een leverancier.

U heeft soms toestemming van ons nodig

U heeft vooraf toestemming​ van ons nodig voor:
 • ​Het bestellen van een loepbril, telescoopbril, ptosisbril, ptosisveer of verrekijkerbril
 • Het aanvragen van 3 of meer hulpmiddelen tegelijk
 • Het bestellen, laten repareren of aanpassen van uw kappenbril
 • Het bestellen van hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier 

Moet uw hulpmiddel vervangen of gerepareerd worden?

Neem dan contact op met de leverancier van uw hulpmiddel. Na 5 jaar kunt u een nieuw hulpmiddel aanvragen. Heeft u eerder een nieuw hulpmiddel nodig? Dan vraagt uw leverancier toestemming voor u aan. Moet uw kappenbril vervangen of gerepareerd worden? Dan vraagt u zelf toestemming aan. 

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier voor bijzondere optische hulpmiddelen. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker. Een niet-gecontracteerde zorgverlener moet aangesloten zijn bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO).