​​​​​​​​​​​​​

​​Basis GGZ

Vergoeding 2019          Bekijk de vergoeding van 2018​​​​

Wilt u hulp bij psychische klachten? Bijvoorbeeld van een psycholoog, psychotherapeut of psychiater? En bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u van OZF een vergoeding krijgen voor Basis GGZ. Basis GGZ is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met een niet-complexe psychische stoornis. Dat betekent dat u lichte tot matige klachten heeft.​

Opbouw vergoeding​

​​​
​Basisverzekering​ 100%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico                                         
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener 

Is uw zorgverlener niet-gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met uw zorgverlener. U krijgt dan minder vergoed​.

Wat krijgt u vergoed?​

U krijgt een vergoeding voor de behandeling van een niet-complexe psychische stoornis. 

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Behandelingen die niet vallen onder Basis GGZ
 • Behandelingen voor kinderen onder de 18 jaar. Dit valt onder de Jeugdwet en hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.

Uw hoofdbehandelaar stelt uw behandelplan vast

 • Uw hoofdbehandelaar hoeft alle behandelingen niet zelf te geven. Hij of zij mag andere behandelaars aanwijzen, zoals een psycholoog. Uw hoofdbehandelaar blijft wel verantwoordelijk voor uw behandeling.
 • Uw hoofdbehandelaar houdt een dossier bij over u. De gegevens over uw diagnose kan hij met ons delen. Wilt u dat niet? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken bij uw hoofdbehandelaar.

U heeft een verwijzing nodig

 • ​Vraag de verwijzing aan uw huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, een arts voor verstandelijk gehandicapten of een SEH-arts (spoedeisende hulp).
 • Uw arts houdt zich aan onze voorwa​arden voor een verwijzing​.
 • De verwijzing is 9 maanden geldig.
 • Voor een crisisopname heeft u geen verwijzing nodig.

Waar kunt u terecht?​

 • ​Klinisch psycholoog
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Psychiater
 • Psychotherapeut
 • Verpleegkundig specialist (alleen bij het behandeltraject Basis GGZ chronisch)
Deze persoon is uw hoofdbehandelaar en staat ingeschreven in het BIG-register. Is uw hoofdbehandelaar gecontracteerd? Dan is die altijd geregistreerd in het BIG-register. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.