​​​​​​​

​​Anti-decubitusbed, -matras en -overtrek

Vergoeding 2019          Bekijk de vergoeding van 2018​

Loopt u risico op decubitus? OZF heeft een vergoeding voor een anti-decubitusbed, een anti-decubitusmatras en een beschermende overtrek. Decubitus is het beschadigen van de huid door te veel druk. Het kan bijvoorbeeld ontstaan als u lang op bed ligt. Decubitus wordt ook wel doorliggen genoemd. 

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%​​
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding                            
Eigen risico U betaalt geen eigen risico
Kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan betaalt u wel eigen risico. 
​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde leverancier

Met een niet-gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u minder vergoed​.

Wat krijgt u vergoed?

  • ​Anti-decubitusbed, -matras en -overtrek in bruikleen bij een gecontracteerde leverancier
  • Anti-decubitusbed, -matras en -overtrek in eigendom bij een niet-gecontracteerde leverancier

​U heeft een aanvraag en motivatie nodig

In een aanvraag en motivatie staat waarom u de hulpmiddelen nodig heeft. Vraag dit aan 1 van deze zorgverleners:
  • Uw behandelend arts
  • Een BIG geregistreerde verpleegkundige

U heeft vooraf geen toestemming van ons nodig bij een gecontracteerde leverancier

Maar kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan heeft u wél vooraf toestemming nodig. Hoe u toestemming aanvraagt leest u hier: toestemming.

Moet uw hulpmiddel vervangen of gerepareerd worden?

Neem dan contact op met de leverancier van uw anti-decubitusbed, -matras of -overtrek 

Waar kunt u terecht?​

U kunt naar een leverancier van anti-decubitusmateriaal. U vindt gecontracteerde leveranciers in onze Zorgzoeker​