​​​​​​​​​​​​​

​​Zittend ziekenvervoer​

Vergoeding 2018          Bekijk de ver​​goeding van 2019​​​​​​​​​​

Reiskosten voor uw behandeling krijgt u in sommige situaties vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt dan een vergoeding voor zittend ziekenvervoer. Hiervoor reist u per openbaar vervoer, taxi of eigen vervoer.

Opbouw vergoeding​

​​​​
​Basisverzekering​
 • ​openbaar vervoer (2e klas): 100%
 • taxi gecontracteerd: 100%
 • eigen vervoer: € 0,30 per km
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
​Eigen bijdrage ​U betaalt € 101 eigen bijdrage​
Eigen risico U betaalt eigen risico                                
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde taxivervoerder

Gaat u met de taxi? En is de taxivervoerder niet-gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met dit taxibedrijf. U krijgt dan minder vergoed​.

De vergoeding is voor mensen die

 • ​​Nierdialyse krijgen​
 • Behandelingen krijgen tegen kanker met radiotherapie, chemotherapie of immuuntherapie
 • Met begeleiding moeten reizen omdat zij slecht zien
 • In een rolstoel zitten
 • Jonger zijn dan 18 jaar en intensieve kindzorg krijgen. Dit is zorg voor kinderen met ernstige medische problemen of handicaps.
 • Moeten reizen naar zorgverleners of zorginstellingen voor een ziekte of aandoening die lange tijd duurt. Dit heet vergoeding op basis van de hardheidsclausule. De Vervoerslijn bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt.

Wat krijgt u vergoed?

​U krijgt een vergoeding voor openbaar vervoer 2e klas, taxivervoer of eigen vervoer:
 • Naar een zorgverlener of instelling waarvoor u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering
 • Naar een instelling waar u verblijft op kosten van de Wet langdurige zorg (een Wlz-instelling)
 • Van een Wlz-instelling naar een zorgverlener of instelling waar u op kosten van de Wlz een behandeling ondergaat
 • Van een Wlz-instelling naar een zorgverlener die uw prothese aanmeet en passend maakt. De prothese moet geheel of gedeeltelijk worden vergoed vanuit de Wlz.
 • Als u jonger dan 18 jaar bent en naar een zorgverlener of instelling gaat waar u GGZ zorg krijgt die onder de Jeugdwet valt
 • Van de zorgverlener of instelling terug naar huis

Is het medisch gezien nodig dat u begeleiding krijgt? Dan krijgt u een vergoeding voor maximaal 2 begeleiders. 

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Uw eigen reiskosten zonder toestemming van de Vervoerslijn
 • Reiskosten voor uw begeleiders zonder toestemming van de Vervoerslijn

U heeft vooraf toestemming nodig van de Vervoerslijn

U heeft toestemming nodig voor:
 • Het vervoer naar uw zorgverlener of zorginstelling en weer terug
 • Het meenemen van begeleiders

​U belt de Vervoerslijn via telefoonnummer (071) 365 4 154. Dit kan elke werkdag tussen 8.00 en 18.00 uur. 

Bij intensieve kindzorg heeft u geen toestemming nodig

Het kinderdagverblijf regelt het vervoer en declareert de kosten bij ons. U hoeft dus niets te doen. 

Waar kunt u terecht?​

 • Aanbieders van openbaar vervoer
 • Taxibedrijven

Kijk in onze taxizoeker voor een gecontracteerde taxivervoerder bij u in de buurt. U kunt dan zelf een taxi bestellen.  

U declareert zelf de nota's

Gebruik hiervoor het declaratieformulier Reiskosten Zittend Ziekenvervoer​​​.

Reist u met een gecontracteerde taxivervoerder? Dan hoeft u niets te doen. Het taxibedrijf stuurt de nota's naar ons.