​​​

​​Voetzorg bij diabetes​

Vergoeding 2018          Bekijk de ver​​goeding van 2019​​​​​

Bij diabetes zijn uw voeten extra kwetsbaar. Daarom heeft u vaak speciale voetzorg nodig. Welk soort voetzorg u bij OZF vergoed krijgt, hangt a​f van uw zorgprofiel. Dit bepaalt uw huisarts, ​internist of specialist ouderengeneeskunde. Uw podotherapeut maakt een behandelplan dat speciaal bij u past.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%​​
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding​
Eigen risico U betaalt eigen risico
Krijgt u diabetesvoetzorg via ketenzorg? Dan betaalt u geen eigen risico.
​​​​​​​​
​​

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

​Is uw podotherapeut of pedicure niet-gecontracteerd? Dan hebben wij geen afspraken met uw podotherapeut of pedicure. U krijgt dan minder vergoed​

De vergoeding is voor diabetici met

 • Zorgprofiel 1
 • Zorgprofiel 2
 • Zorgprofiel 3
 • Zorgprofiel 4

Wat krijgt u vergoed bij Zorgprofiel 1?

 • 1 x per jaar voetonderzoek

Wat krijgt u vergoed bij Zorgprofiel 2?

 • 1 x per jaar een voetonderzoek en behandeling
 • Controles
 • Voetzorg en behandeling om huidzweren (ulcussen) te voorkomen

Wat krijgt u vergoed bij Zorgprofiel 3 en 4?

 • 1 x per jaar een voetonderzoek en behandeling
 • Controles
 • Voetzorg en behandeling om huidzweren (ulcussen) te voorkomen
 • Podotherapie

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Hulpmiddelen zoals podotherapeutische zolen en orthesen, kijk hiervoor bij de vergoeding Steunzolen​
 • Pedicurebehandelingen bij Zorgprofiel 1, kijk hiervoor bij de vergoeding Pedicurezorg bij diabetische voet​
 • Een voetscreening (onderzoek van uw voet) door de huisarts, kijk hiervoor bij de vergoeding Huisarts
 • Voetzorg, als u al voetzorg krijgt via ketenzorg​

U heeft een verklaring nodig

Vraag de verklaring aan uw huisarts, internist of specialist ouderengeneeskunde. Een verklaring is een soort verwijzing. Hierop staat uw Zorgprofiel. Geef de verklaring aan uw podotherapeut. 

Waar kunt u terecht?

Ga naar een podotherapeut die geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Paramedici​

Uw podotherapeut kan de voetbehandeling uitbesteden aan een pedicure

Laat uw podotherapeut uw voeten behandelen door een pedicure? Dan is het belangrijk dat u de behandeling krijgt van een:
 • Pedicure diabetische voet (DV) of een medische pedicure die geregistreerd staat in het kwaliteitsregister van stichting ProCert
 • Een chiropodist of een pedicure in de zorg die geregistreerd staat in het Register Paramedische Voetzorg​ van brancheorganisatie Stipezo

U vindt gecontracteerde leveranciers in onze Zorgzoeker​