​​​​​

Loopwagen

Vergoeding 2018          Bekijk de ver​​goeding van 2019​​​​         

​Heeft u een loopwagen nodig? Bij Zorgverzekeraar OZF krijgt u hiervoor een vergoeding. Een loopwagen is handig als u zelfstandig wilt blijven lopen en geen rolstoel nodig heeft.​

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ 100%
AV Compact geen extra vergoeding
​AV Royaal geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt geen eigen risico
Kiest u voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan betaalt u wel eigen risico.                               
​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U krijgt minder vergo​ed bij een niet-gecontracteerde leverancier​

Met een niet-gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u meestal minder vergoed

De vergoeding is voor​ mensen

  • Die niet meer zo goed ter been zijn
  • die niet in een rolstoel hoeven
  • die niet genoeg hebben aan bijvoorbeeld een wandelstok

Wat krijgt u vergoed?

  • Een loopwagen
Bij een gecontracteerde leverancier leent u. Bij een niet-gecontracteerde leverancier koopt u.

U heeft een aanvraag met motivatie nodig

In de aanvraag staat de reden waarom u het hulpmiddel nodig heeft. Vraag dit aan uw ergotherapeut of fysiotherapeut.

U heeft vooraf toestemming van ons nodig

Vraag toestemming met het aanvraagformulier hulpmiddelen. Stuur het aanvraagformulier op samen met de aanvraag en motivatie.

Moet uw loopwagen vervangen of gerepareerd worden?

Neem dan contact op met de leverancier van uw loopwagen.

Voor mensen korter dan 1 meter 50 gelden andere regels

  • ​Bent u korter dan 1 meter 50? Dan heeft u geen toestemming nodig. U kunt direct contact opnemen met de leverancier.
  • Volstaat een (standaard) loopfiets voor volwassenen? Dan heeft u vooraf toestemming​ van ons nodig.
  • Moet uw loopfiets binnen 2 jaar vervangen worden? Dan vraagt uw leverancier toestemming voor u aan.​

Waar kunt u terecht?

U kunt naar een leverancier die loopwagens levert. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.