Vragen MC Slotervaart

Ik moet voor een afspraak naar een ander ziekenhuis. Krijg ik mijn patiëntendossier van MC Slotervaart op tijd?

U krijgt voorrang bij het opvragen van uw dossier bij MC Slotervaart wanneer u aangeeft dat u een geplande afspraak in een ander ziekenhuis heeft. Belangrijk is dat u tijdig bij MC Slotervaart aangeeft wanneer uw afspraak plaatsvindt in het andere ziekenhuis zodat uw dossier tijdig (en zo nodig op zeer korte termijn) beschikbaar is.

Moet ik een nieuwe verwijsbrief opvragen bij de huisarts om mijn behandeling voort te zetten in een ander ziekenhuis?

Het is voor patiënten uit MC Slotervaart niet nodig om een nieuwe verwijsbrief op te vragen bij hun huisarts. Dit geldt ook als u naar een andere zorginstelling wilt voor uw vervolgbehandeling dan in de ontvangen brief of in de overzichtslijst staat vermeld. Onlangs heeft MC Slotervaart u geïnformeerd over de voorzetting van uw behandeling. Deze brief van MC Slotervaart kunt u gebruiken als verwijsbrief in het ziekenhuis waar u de behandeling voortzet.

Waar kan ik nu terecht voor mijn behandeling?

Per zorgcluster zijn er afspraken gemaakt met meerdere zorginstellingen. In de brief die u van MC slotervaart heeft ontvangen, wordt maar 1 ontvangend ziekenhuis genoemd. De zorgverzekeraars hebben echter voor de meeste zorgclusters met meer dan 1 zorginstelling afspraken gemaakt over extra zorginkoop. Hiermee voorkomen we onnodige wachtlijsten. Uw huisarts kan u dus ook naar 1 van de andere ontvangende ziekenhuizen verwijzen. Vanzelfsprekend behoudt u keuzevrijheid waar u de behandeling wilt vervolgen. Op ozf.nl/mijnziekenhuis vindt u alle informatie over de situatie rond MC Slotervaart. U kunt bij vragen ook altijd contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling of via telefoonnummer (074) 789 0 789. 

Overzicht van de zorgclusters van MC Slotervaart en de zorginstellingen per zorgcluster (specialisme)

​Specialisme​ U kunt terecht bij:​ ​Specialisme ​U kunt terecht bij:
Anesthesiologie (Pijnbestrijding) ​BovenIJ ziekenhuis ​Neurochirurgie (niet zijnde hersenchirurgie) ​OLVG
Spaarne Gasthuis
Bariatrie ​Spaarne Gasthuis ​Neurochirurgie (hersenchirurgie) ​Amsterdam UMC, locatie VUMC
Chirurgie Amstelland
BovenIJ Ziekenhuis
OLVG​
Neurologie (algemeen)​ ​Ziekenhuis Amstelland
Zaans Medisch Centrum
OLVG
Cardiologie ​OLVG
BovenIJ Ziekenhuis
Cardiologie Centra Nederland (ZBC)
​Neurologie (slaap/waakcentrum) ​Zaans Medisch Centrum
Dermatologie ​Huid MC Oosterwal (ZBC)
MC Wetering (ZBC)
BovenIJ
​Nierinsufficiëntie ​Ziekenhuis Amstelland
Geriatrie ​OLVG Oogheelkunde ​BovenIJ Ziekenhuis
OLVG
Opsis (ZBC)
OMC Zaandam (ZBC)
Eyescan (ZBC)
Bergman (ZBC)
Zonnestraal (ZBC)
​HIV Zorg ​OLVG
DC Klinieken (ZBC)
Orthopedie ​Equipe (ZBC)
Ziekenhuis Amstelland
BovenIJ Ziekenhuis
​Inwendige (interne) geneeskunde OLVG​ ​Plastische chirurgie (Transgenderzorg) ​Zaans Medisch Centrum
Kaakchirurgie ​Ziekenhuis Amstelland
BovenIJ Ziekenhuis
Zaans Medisch Centrum
Reumatologie ​OLVG
​KNO (Keel- Neus- Oorheelkunde) ​BovenIJ Ziekenhuis
Ziekenhuis Amstelland
Vijf Meren Kliniek (ZBC)
Urologie (algemeen)
​Ziekenhuis Amstelland
BovenIJ Ziekenhuis
Zaans Medisch Centrum
Andros Mannenkliniek (ZBC)
Longziekten ​OLVG
BovenIJ Ziekenhuis
​Urologie (afdeling functionele urologie inclusief neurostimulatoren) ​​Zaans Medisch Centrum
​MDL (Maag, Darm, Lever) OLVG ​Vaatchirurgie
 

Is mijn huisarts hiervan op de hoogte?

Na 21 december hebben de verzekeraars ook de huisartsen in de omgeving van het MC Slotervaart informeren over de lijst met instellingen die de zorg per cluster zullen overnemen van MC Slotervaart. Uw huisarts weet daardoor ook naar welk ziekenhuis hij u kan doorverwijzen. Vanzelfsprekend behoudt u uw keuzevrijheid waar u de behandeling wilt vervolgen. Als u liever naar een ander ziekenhuis of zorginstelling gaat, is dat uiteraard mogelijk.

​Ik sta al een poos op de wachtlijst bij het MC Slotervaart. Kom ik nu weer onderaan de wachtlijst bij een ander ziekenhuis?

Als u op de wachtlijst staat én een verwijzing heeft van uw huisarts neem dan contact op met onze Zorgcoach: (071) 364 0 280. De Zorgcoach kan er voor zorgen dat u in een ander ziekenhuis met een zo kort mogelijke wachttijd op de wachtlijst komt te staan.

De arts in het MC Slotervaart heeft mijn dossier meegegeven en gezegd dat ik contact op moet nemen met mijn zorgverzekeraar?

U kunt uw dossier bewaren. U kunt altijd contact opnemen met onze Zorgcoach: (071) 364 0 280.

Waar kan ik heen voor spoedeisende hulp?

De spoedeisende hulp van het MC Slotervaart is gesloten. Patiënten kunnen terecht bij de spoedeisende hulp van 5 andere locaties in Amsterdam:
  • OLVG OOST (Amsterdam Oost)
  • OLVG West (Amsterdam West)
  • BovenIJ ziekenhuis (Amsterdam Noord)
  • Amsterdam UMC (Amsterdam Zuid)
  • Amsterdam UMC (Amsterdam Zuid Oost)

Daarnaast heeft het ziekenhuis Amstelland in Amstelveen ook nog een spoedeisende eerste hulp overdag.

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

Patiënten van het MC Slotervaart worden overgedragen aan andere ziekenhuizen. Het MC Slotervaart zorgt voor de overdracht van uw dossier. Wilt u toch uw dossier opvragen? Ga dan naar de website van het Slotervaart. Houdt u er rekening mee dat dit enkele weken kan duren.​​​

Kan ik bij mijn eigen arts blijven?

U kunt voor deze vraag contact opnemen met uw ziekenhuis.

Mijn arts heeft een nieuwe baan in een ander ziekenhuis. Mag ik met hem/haar mee?

Kijk op de Zorgzoeker of wij afspraken hebben gemaakt met het ziekenhuis. Als wij geen afspraken hebben gemaakt, kan het zijn dat u geen volledige vergoeding krijgt. U kunt ook contact opnemen met de Zorgcoach (071) 364 0 280.


​​​