Overzicht van mogelijkheden

Wie kan wat?

 

Verzekeringnemer Medeverzekerde
Eigen persoonlijke gegevens inzien Ja Ja
Eigen adresgegevens wijzigen Ja Ja
Eigen contactgegevens wijzigen ​Ja ​Ja
Betaalgegevens wijzigen ​Ja ​Nee
Persoonlijke gegevens overige verzekerden inzien ​Ja ​Nee
Adresgegevens overige verzekerden wijzigen ​Ja ​Nee
Contactgegevens overige verzekerden wijzigen Nee ​Nee
Gezinslid aanmelden ​Ja ​Nee
Digitale voorkeuren aangeven

Ja

​Nee
Eigen polisgegevens inzien ​Ja ​Ja
​Eigen verzekering wijzigen ​Ja ​Nee
(Vrijwillig) eigen risico wijzigen ​Ja ​Nee
Eigen collectiviteit wijzigen ​Ja Nee
​Polisgegevens van overige verzekerden inzien ​Ja ​Nee
​Verzekering van verzekerde wijzigen ​Ja ​Nee
​Collectiviteit van verzekerde wijzigen ​Ja ​Nee
​Eigen zorgverbruik inzien ​Ja ​Ja
​Collectiviteit van verzekerde wijzigen ​Ja Nee
​Zorgverbruik kinderen jonger dan 12 jaar inzien Ja ​Nee
​Zorgverbruik kinderen 12 jaar of ouder inzien ​Nee ​Nee
​Zorgverbruik partner inzien ​Nee ​Nee
​Uw stand eigen risico inzien ​Ja ​Ja
​Stand eigen risico overige verzekerden inzien ​Ja ​Nee
​Ontvangen post ​Ja ​Ja
​Online declareren ​Ja ​Ja
​Status inzien online gedeclareerde nota's ​Ja ​Nee
​Financiële gegevens ​Ja ​Nee
​Betalingsregeling aanvragen ​Ja ​Nee
​​ 
De verzekeringnemer kan het zorgverbruik van medeverzekerden van 12 jaar en ouder niet bekijken. Dat is zo in verband met privacywetgeving.
 
De verzekerde logt zelf in om het zorgverbruik te bekijken. De verzekerde kan de verzekeringnemer in het klantdomein wel machtigen. Zo krijgt de verzekeringnemer toestemming om het zorgverbruik van de verzekerde in te zien.
 
​​​