Skip Navigation Links
 
 
Voorwaarden 2013


Download en bekijk hier onze polisvoorwaarden en reglementen. U kunt deze ook telefonisch bij ons opvragen. Neem daarvoor contact op met onze Klantenservice.OZF Zorgpolis en Aanvullende verzekeringen 
OZF Zorgpolis en Aanvullende verzekeringen 2013 (3MB)
Aanhangsel polisvoorwaarden 2013 (145KB)
Vergoedingenoverzicht 2013 (543KB)
Besluit zorgverzekering artikel 2.6 en bijlage 1 (176KB)
Clausuleblad Terrorismedekking (27KB)

Reglementen en Protocollen 
Achmea Reglement Farmaceutische Zorg (200KB)
Bijlage bij Achmea Reglement Farmaceutische Zorg: Specialistische geneesmiddelen 2013 (39KB)
Achmea Reglement Hulpmiddelen 2013 (282KB)
Aanhangsel bij Achmea Reglement Hulpmiddelen 2013 (46KB)
Protocol Dyslexie (592KB)

Overzichten contractering 
Overzicht preferente geneesmiddelen 2013 (246KB)

Reisverzekering 
Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering 2013 (2MB)

 disclaimer privacy cookies payoff