Skip Navigation Links
 
 
Declareren

Zorgverzekeraar OZF heeft met de meeste zorgverleners bij u in de buurt afspraken gemaakt over vergoedingen. Uw nota’s worden door deze zorgverleners rechtstreeks naar ons gestuurd. U hoeft de nota's dus niet zelf vooruit te betalen. Wij zorgen voor afhandeling en betaling aan de zorgverlener.

Eigen risico of eigen bijdrage
Het kan zijn dat u een nota van ons ontvangt voor het gedeelte van de behandeling dat niet vanuit de polisvoorwaarden wordt gedekt. Hiervan kan sprake zijn bij een eigen risico of een eigen bijdrage. Wij vragen u deze bijdrage aan ons te voldoen.

Nota declareren
Het kan ook voorkomen dat u een nota krijgt van een zorgverlener met wie wij (nog) geen overeenkomst hebben gesloten. U betaalt deze nota rechtstreeks aan uw zorgverlener. De polisvoorwaarden bepalen hoe hoog de vergoeding is die u ontvangt.

Een declaratie indienen »U kunt uw nota('s) opsturen naar:

Zorgverzekeraar OZF
Afdeling Declaratieservice
Postbus 94
7550 AB Hengelo

Let op: Vergeet niet de originele nota bij te voegen. Maak een kopie van de zorgnota voor uw eigen administratie.

Maar u kunt uw nota('s) ook als gescand document digitaal bij ons indienen. Wij noemen dit OZF Homescanning. Klik op onderstaande button voor meer informatie over OZF Homescanning.

Hoe lang duurt het voor mijn nota verwerkt is?
Wij streven ernaar de vergoeding van uw nota binnen 10 werkdagen na ontvangst ervan op uw rekening bij te schrijven. Bekijk hier de actuele stand van zaken van de declaratieverwerking.

Let op! Wij betalen deze nota uitsluitend aan uzelf uit, nooit rechtstreeks aan de zorgverlener. De betaling van deze nota aan de zorgverlener regelt u dus zelf.

Nota na ongeval
Nota als gevolg van een ongeval indienen »Is uw ingediende nota het gevolg van een ongeval dat veroorzaakt is door iemand anders? Dan kunnen wij de medische kosten misschien verhalen op de tegenpartij. Wij kunnen u ook adviseren over hoe u uw persoonlijke schade kunt verhalen. 

Bel naar:
Verhaalszaken (071) 367 0 893
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur

Mail naar
Verhaalszaken@achmea.nl

Schrijf naar
Zorgverzekeraar OZF
Afdeling Verhaalszaken
Antwoordnummer 511
8000 VB Zwolle

Bekijk hier de folder Verhaalszaken - Ik heb een ongeval gehad, en nu? »

Actuele stand
Bekijk de actuele stand van zaken van de declaratieverwerking.

Wat krijgt u vergoed in het buitenland?
Heeft u tijdens uw verblijf in het buitenland spoedeisende zorg nodig? Dan is er qua vergoeding onderscheid tussen spoedeisende zorg en niet-spoedeisende zorg. Is er sprake van ziekenhuisopname? Belt u dan altijd met alarmcentrale Eurocross Assistance. Het telefoonnummer staat op uw zorgpas. Als u kosten heeft gemaakt tijdens bijvoorbeeld vakantie in het buitenland, gebruik dan het Declaratieformulier buitenland.

Belangrijk om te weten:

  • Nota's uit het buitenland moeten bij voorkeur geschreven zijn in het Nederlands, Frans, Duits, Engels of Spaans. Als wij het noodzakelijk vinden kunnen we u vragen een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. Deze vertaalkosten zijn dan voor uw rekening.
  • Omrekenkoers buitenlandse valuta. Wij rekenen met de dagelijkse omrekenkoers van de Europese Centrale Bank. Wij hanteren de koers die gold op de factuurdatum van de nota.


Aanvullende informatie
Homescanning
Eigen risico
Vergoedingenoverzicht
Machtiging of verstrekking
Medische zorg in het buitenland

 disclaimer privacy cookies payoff