Skip Navigation Links
 
 

Digitaal declareren via OZF Homescanning

Sinds 2010 kunt u als verzekeringnemer al uw nota's, machtigingsaanvragen en overige correspondentie digitaal naar ons toe sturen. Voor uzelf en de verzekerden waarvoor u verzekeringnemer bent. Wij noemen dat OZF Homescanning.

Dat scheelt u en ons niet alleen geld, maar ook tijd. Als u OZF Homescanning gebruikt voor het indienen van uw nota's, dan verzoeken wij u om per dossiernummer slechts 1 nota in te dienen. Wij handelen uw nota's snel af: binnen 10 werkdagen betalen wij uw nota's (betaalbaarstelling aan de bank). En wilt u de status van de verwerking zelf volgen? Ook dat kan via OZF Homescanning.

Ook heel handig voor u, is dat de gescande documenten voor u bewaard blijven. In uw eigen digitale dossier. U kunt ze dus altijd nog eens bekijken en u hebt een online overzicht van alle door u gescande documenten. 


Belangrijk: gebruik een actueel e-mailadres!

Bij het activeren van uw account in OZF Homescanning bent u verplicht om uw e-mailadres in te vullen. Naar dit e-mailadres versturen wij vanuit OZF Homescanning berichten.
Niet alleen als wij een ingediend dossier voor u hebben afgehandeld, maar bijvoorbeeld ook als een nadere toelichting op een door u ingediend dossier vereist is. Daarom is een actueel e-mailadres in OZF Homescanning erg belangrijk!

Mensen veranderen regelmatig van e-mailadres. Maar ook e-mailproviders veranderen hun naam. Als verzekeringsnemer bent u zelf verantwoordeljik om uw e-mailadres te veranderen in OZF Homescanning. Dat is voor u en ons erg belangrijk! Het voorkomt namelijk dat berichten die wij sturen vanuit OZF Homescanning niet bij u bezorgd worden. 

Het veranderen van uw e-mailadres in OZF Homescanning kan heel eenvoudig:

  • Login in OZF Homescanning
  • Klik vervolgens rechts bovenaan op 'Profiel wijzigen'
  • Wijzig uw oude e-mailadres in uw nieuwe e-mailadres
  • Klik op 'Opslaan'


Let op: Als u voor de eerste keer gebruik maakt van OZF Homescanning, dan dient u eerst uw account te activeren. Dit kan door op het vervolgscherm te klikken op 'activeer uw account'. U voert dan uw relatienummer en activeringscode in. U kunt daarna direct aan de slag.
Heeft u nog geen activeringscode, klik dan hieronder op 'Activeringscode aanvragen'.

Maakte u al eens gebruik van OZF Homescanning, maar bent u uw wachtwoord vergeten? Geen probleem. U kunt binnen enkele seconden weer aan de slag. Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

Bent u verzekeringnemer en heeft u nog geen activeringscode van ons ontvangen, dan kunt u hier een activeringscode aanvragen. Wij sturen u dan binnen 3 werkdagen een activeringscode. In verband met uw privacy sturen wij deze naar uw (post-) adres zoals dat in onze administratie bekend is.

 disclaimer privacy cookies payoff